Publică un anunț
piatasud.md

2 351 000 de persoane recenzate în Moldova

2 351 000 de persoane recenzate în Moldova

Biroul Național de Statistică informează că, la finele zilei de 13 iunie curent, în cadrul Recensământului populației și locuințelor, conform datelor preliminare, au fost recenzate circa 1608 mii de locuințe (inclusiv cele ocupate, secundare și neocupate) și circa 2351 mii de persoane (numărul populației recenzate include atât persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită în Republica Moldova, inclusiv eventualele dublări, care vor fi identificate la etapa de procesare).

De asemenea, mai jos este prezentat infograficul privind ponderea locuințelor recenzate (ocupate și secundare) în total locuințe estimate, în profil teritorial, la finele zilei de 13 iunie 2024.

Mulțumim tuturor respondenților care deja au participat la recensământ, oferind recenzorilor răspunsuri complete și corecte la chestionarele de recensământ.

Îndemnăm populația care încă nu a fost recenzată să fie receptivă și deschisă de a participa la recensământ, pentru a se regăsi în tabloul cu rezultatele Recensământului populației și locuințelor 2024, parte a rundei mondiale 2020 a recensămintelor realizate pe plan internațional!

Mai multe informații despre recensământ vedeți la rubrica Recensământul Populației și Locuințelor.

Articole similare