Publică un anunț
piatasud.md

A mai rămas o zi! Zece iulie – termenul limită pentru depunerea dosarului la funcția de administrator a CSF ”Virginia Cahul”.

A mai rămas o zi! Zece iulie – termenul limită pentru depunerea dosarului la funcția de administrator a CSF ”Virginia Cahul”.

Candidatul la funcţia de administrator al Întreprinderii Municipale CSF„Virginia Cahul” va întruni următoarele cerinţe:

1) deţine cetăţenia R.Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) deţine studii superioare/de licenţă medicale, economice, juridice;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

Paște fericit!
Paște fericit!

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de

unităţile sanitare abilitate;

6) nu are antecedente penale nestinse;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni din

categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi

sănătăţii persoanei, contra libertăţii cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa

sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale,

care ar face-o incompatibilă cu executarea funcţiei solicitate;

8) nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de

vîrstă.

Drepturile şi obligaţiile administratorului care va conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale CSF „Virginia Cahul”, vor fi prevăzute în Contractul individual de muncă, încheiat cu Fondatorul.

Primarul municipiului Cahul a stabilit lista membrilor de comisie a concursului de ocuparea funcției. În componența comisiei sunt viceprimara municipiului Cahul, specialiste principale ale primăriei, șeful Centrului perinatal Cahul, consilieri municipali și un reprezentant al colectivului de angajați ai CSF ”Virginia Cahul”.

CSF „Virginia Cahul” este o întreprindere municipală pentru prestarea serviciilor medicale primare şi educaţionale în cadrul unui serviciu de ambulator, cu abordare orientată spre pacient, prin servicii care se adresează asistenţei femeilor cu adresare liberă a populaţiei.

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea la sediul Primăriei municipiului Cahul, biroul 305, et.III.

Telefon de contact: 0299- 2-29-19, 8-40-53;

e-mail: primariacahul@gmail.com

Adresa poştală: MD 2909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei, nr.6.

Pentru mai multe detalii accesați linck-ul.

Articole similare