Publică un anunț
piatasud.md

ACHIZIȚII// Acoperișul Casei de Cultură din Cotihana va fi reparat, iar bucătăria Grădiniței nr. 14 va primi echipament nou

ACHIZIȚII// Acoperișul Casei de Cultură din Cotihana va fi reparat, iar bucătăria Grădiniței nr. 14 va primi echipament nou

Pe 26 iulie, Primăria municipiului Cahul anunță organizarea licitației deschise de achiziție a lucrărilor de reparație.

Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA, constituia  puțin peste 1 767 mii lei. Termenul de depunere a ofertelor era indicat 16 iunie 2020.

Ce lucrări presupune achiziția

Licitația anunțată de Primăria mun. Cahul include 3 loturi: Lucrări de reparație a acoperișului, Casa de Cultură din s. Cotihana, cu valoarea totală preconizată a investiției de 888023.02 lei; Lucrări de reparație a blocului alimentar la grădinița nr. 14 ”Spicușor”, mun. Cahul cu valoarea totală preconizată a investiției de 583764.62 lei și echipament de bucătărie, Grădinița nr. 14 ”Spicușor” cu valoarea totală preconizată a investiției de 295491.75  lei.

Pentru primul lot „Lucrări de reparație a acoperișului, Casa de Cultură din s. Cotihana” au fost propuse un șir de lucrări de demontare, betonare și ancorare, montare acoperiș.

Astfel, învingătorul licitației urmează să demonteze elementele de acoperiș la un volum de 112 metri; să demonteze pereți din zidărie de circa 40m3; să execute lucrări de montare a acoperișului cu suprafața totală de 820 m2, potrivit caietului de sarcini.

Lotul  „Lucrări de reparație a blocului alimentar la grădinița nr. 14 ”Spicușor”, mun. Cahul” presupune lucrări de reparație potrivit caietului de sarcini prezentat, principalele  lucrări fiind: desfacerea a 120 m2 de pardoseli; tencuieli interioare cu grosimea de 2 cm pe o suprafață de 350 m2; instalarea pardoseli din plăci de gresie ceramică pe suprafața de 120 m2 și instalarea placaj din faianță pe suprafața totală de 350 m2.

De asemenea, această achiziție prevede și executarea lucrărilor de demontare și montare a instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, instalare corpuri de iluminat etc.

Lotul  „echipament de bucătărie, grădinița nr. 14 ”Spicușor”” prevede achiziționarea a 9 unități de tehnică și accesorii pentru bucătărie după cum urmează:  raft din inox cu 4 nivele; cuptor cu convecție și umidificator (electric); raft din inox; plită electrică cu 6 ochiuri cu cuptor; masa de lucru din inox;  masa de inox cu 3 cuve, mașina de tăiat legume etc.

Ofertele și câștigătorul

Pentru primul lot Lucrări de reparație a acoperișului, Casa de Cultură din s. Cotihana, au fost depuse 5 oferte:

PIRAMIDGRUP SRL – 513 469,40 MDL

Cooperativa Granit – 615 093 MDL

S.C. Cimtermic – 641 279,50 MDL

Lifestar – Com – 728 313,72 MDL

Lumea Calităţii – 779 898,01 MDL

Învingător pe lotul dat a fost anunțat Cooperativa Granit cu oferta de  615 093 lei fără TVA, ceea ce constituie cu aproape 273 mii lei mai puțin decât suma preconizată în anunțul licitației.

Firma desemnată câștigătoare a oferit al doilea cel mai mic preț după PIRAMIDGRUP SRL, oferta acesteia fiind anulată de către grupul de lucru, cu indicarea motivului: Alte temeiuri de respingere a ofertei.

Pentru lotul  „Lucrări de reparație a blocului alimentar la grădinița nr. 14 ”Spicușor”, mun. Cahul”  au depus ofertele doar 2 agenți economici:

Cooperativa Granit – 375 376 MDL și Lumea Calităţii – 437 729,30 MDL, ambele fiind anulate, astfel achiziția nu a avut loc.

Cu toate că prețurile propuse de către ofertanți se încadrau perfect în limita admisibilă, autoritatea contractuală a decis să anuleze achiziția pe acest lot invocând prevederile Legii privind achizițiile publice, art. 71 alin 1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: lit. b) numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire.

Pentru lotul „echipament de bucătărie, grădinița nr. 14 ”Spicușor”” au fost depusele  tot 2 oferte, doar că de această dată a fost desemnat un câștigător. Agenții economici care au participat la licitație sunt:

Cooperativa Granit – 210 176 MDL

Inoxplus SRL – 235 244,87 MDL

Învingător al procedurii a fost desemnat Inoxplus SRL cu oferta de  235 244,87 lei, sau cu puțin peste 60 mii lei mai puțin decât suma planificată inițial pentru această achiziție.

Oferta Cooperativei Granit, chiar dacă a oferit cel mai mic preț pentru acest lot, a fost anulată de către autoritatea contractantă invocând motivul că oferta COOP Granit a fost  întocmită cu abateri de la documentația de atribuire, pentru elaborarea acesteia, COOP Granit nu a folosit documentația standard  pentru achiziția de bunuri, publicată pe platforma MTender.

Profilul firmelor câștigătoare

Cooperativa Granit este înregistrată din anul 1992 în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, conducătorul acesteia fiind Cealîc Dmitri. Întreprinderea are 3 genuri nelicențiate de activitatea: Hoteluri, Baruri, Restaurante și un gen de activitate supus licențierii: Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările.  

Inoxplus SRL a fost înregistrată în anul 2011, în municipiul Chișinău. Directorul și unicul acționar este Covalenco Dumitru. Întreprinderea, drept gen de activitate are și comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare