Publică un anunț
piatasud.md

Achizițiile publice: Criteriul de atribuire

Achizițiile publice: Criteriul de atribuire

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice, este specificat în documentația de atribuire și  poate fi:

  • preţul cel mai scăzut;
  • costul cel mai scăzut;
  • cel mai bun raport calitate-preţ;
  • cel mai bun raport calitate-cost.

Cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziţii publice.

Factorii de evaluare includ: 

a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare, precum şi comercializarea şi condiţiile acesteia;

b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;

c) serviciile postvоnzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.

În cazul aplicării criteriilor de atribuire mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost, ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publiceeste:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%;

c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%.

În cazul aplicării criteriilor de atribuire mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost, oferta stabilită ca fiind cоştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi. 

Criteriul de atribuire este esențial în cazul când toți ofertanții îndeplinesc toate condițiile documentației de atribuire. Spre exemplu, autoritatea contractantă stabilește drept act obligatoriu spre prezentare certificatele ISO. Dacă un agent economic deține certificatele ISO aferente activității sale și oferă cel mai mic preț (în situația când criteriul de atribuire e cel mai mic preț) atunci contractul este atribuit acestui agent economic. Dar dacă agentul economic oferă cel mai mic preț dar nu deține certificatele ISO, oferta sa este respinsă. 

În cazul când criteriul de atribuire este cei mai bun raport calitate/preț, iar deținerea certificatelor ISO este unul dintre factorii de evaluare, Agentul economic care a oferit un preț mai mic, dar nu deține certificatele ISO, ar putea deveni câștigătorul procedurii în cazul în care acumulează mai multe puncte în urma analizei factorilor de evaluare. 

Citește exemplu real

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Articole similare