Publică un anunț
piatasud.md

Actele permisive eliberate de ANSA se vor realiza strict online

Actele permisive eliberate de ANSA se vor realiza strict online

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  informează că, începând cu data de 15.03.2023, eliberarea tuturor actelor permisive, care se încadrează în categoria autorizațiilor, și duplicatul acestora, se va realiza strict prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), fără utilizarea semnăturii olografe.

Prezentele acte sunt:

  • Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare;
  • Certificatul de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor;
  • Autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport;
  • Extrasul privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.

Actele permisive eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prin SIA GEAP, vor conține cod de identificare (QR-cod) ce va permite verificarea actului prin intermediul Portalului guvernamental de date – https://date.gov.md.

În acest mod, eliberarea actelor permisive va permite operatorilor economici să beneficieze de avantaje în raport cu locul și timpul depunerii cererei, reducerea cheltuielilor financiare și a eforturilor administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,

Posibilitățile care le oferă eliberarea actelor prin SIA GEAP pentru operatorii economici:

  • este asigurat accesul la toate informațiile necesare pentru obținerea actelor permisive;
  • cererea pentru obținerea actelor permisive  poate fi depusă online;
  • taxele pentru obținerea actelor permisive pot fi achitate online;
  • este asigurat schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități;
  • este posibilă semnarea electronică a documentelor.

Portalul serviciilor publice poate fi accesat la următorul link https://servicii.gov.md/ sau direct https://actpermisiv.gov.md

Articole similare