Publică un anunț
piatasud.md

Administratorii autorizați ar putea fi sancționați mai aspru dacă vor comite abuzuri

Administratorii autorizați ar putea fi sancționați mai aspru dacă vor comite abuzuri

La 28 iulie 2022, Parlamentul a adoptat modificări la Legea privind administratorii autorizați, cu scopul de a responsabiliza administratorii autorizați, inclusiv prin sancționarea acestora pentru încălcarea în mod intenționat a legii și cauzarea prejudiciilor statului și oamenilor.

Inițiativa a venit din partea Ministerului Justiției, îngrijorat de numărul mare de sesizări și petiții privind pretinse abateri săvârșite de administratorii autorizați (peste 200 timp de șase luni).

Cine sunt administratorii autorizați?

Conform Legii nr. 161 din 18 iulie 2014, administratorul autorizat este persoana fizică învestită cu atribuții legale de supraveghere şi/sau de administrare în cadrul procedurilor succesorale, de insolvabilitate, a procedurii de dizolvare judiciară și în alte cazuri prevăzute de legislație.

Administrator implicat în tranzacții ilegale

La începutul lunii iulie curent, Procuratura Anticorupție (PA) a deschis un dosar penal unui administrator autorizat, bănuit că a prejudiciat mai multe persoane cu peste 14 milioane de lei, după ce ar fi falsificat unele acte ale companiei.

Din datele PA, totul s-a întâmplat la 4 ianuarie 2021, când administratorul autorizat, directorul companiei și alte persoane au prezentat informații eronate că această companie nu dispune de mijloace financiare pentru a achita anumite datorii. În realitate, actele contabile și alte rapoarte au arătat că entitatea economică dispunea de peste 190 de milioane de lei și alte active în sumă de 259 de milioane de lei.

Totodată, în baza actelor false, administratorul a aprobat, în perioada ianuarie 2021 – martie 2022, încheierea mai multor tranzacții ilegale cu alte companii. În aceste acțiuni au fost implicate persoane cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților judiciare, care acționau în favoarea administratorului autorizat.

La începutul lunii septembrie curent, Comisia de autorizare şi disciplină, care recent și-a reluat activitatea după aproape trei ani de inactivitate, va examina solicitarea PA de a retrage licența administratorului respectiv.

Ce sancțiuni prevede legea

Pentru a responsabiliza administratorii autorizați, Ministerul Justiției a propus, iar Parlamentul a acceptat să fie aplicate noi sancțiuni disciplinare, în funcție de gravitatea faptelor comise, iar Comisia de autorizare şi disciplină va putea chiar să retragă licența. Au fost formulate mai clar abaterile disciplinare, să nu existe loc de interpretări din partea Comisiei atunci când examinează plângerile și ia decizii.

„La luarea deciziei trebuie puse în prim-plan interesele cetățenilor și nu interesele de grup ale unor administratori care urmăresc alte scopuri. Unii administratori autorizați au transformat profesia în SRL-uri de „făcut bani” ușor, prin scheme ilegale. Până nu vom sancționa dur administratorii autorizați care admit abateri intenționate de la legislație, aceste practici nocive vor continua”, a subliniat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în ședința Guvernului.  

O altă modificare vizează extinderea numărului de subiecți care vor avea dreptul să sesizeze Comisia de autorizare și disciplină privind fapte ce pot constitui abateri disciplinare ale administratorilor autorizați. Astfel, orice membru al Comisiei sau orice persoană care participă la procesul de insolvabilitate va putea înainta Comisiei o sesizare motivată privind faptele necorespunzătoare ale acestora. 

Avocata Angela Popil susține că modificările oferă dreptul participanților la procesul de insolvabilitate – creditori, debitori etc., să sesizeze anumite ilegalități nu doar instanței de insolvabilitate, dar și Comisiei de autorizare și disciplină.

„Această oportunitate dublă va avea două efecte pozitive. Prima – va descărca instanța de insolvabilitate, care va fi scutită să examineze și eventualele contestații asupra acțiunilor sau inacțiunilor administratorului autorizat. A doua – va permite aplicarea sancțiunilor într-un termen mult mai restrâns decât cel aplicat de instanță. Până acum, din lipsă de timp și din cauza volumului mare de muncă, instanța de insolvabilitate aplica sancțiunile disciplinare cu întârziere, de cele mai dese ori după expirarea termenului de prescripție, astfel că administratorii scăpau nepedepsiți”, explică avocata.

Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor a fost extins până la 3 ani

În ultimii ani, în Republica Moldova au dat faliment mai multe companii de construcție, iar din această cauză au avut de suferit mii de oameni care și-au pierdut banii investiți în apartamente. În multe cazuri, administratorii autorizați au admis în mod intenționat falimentarea, în loc să propună soluții de salvare a companiilor și continuarea activității.

Administratorii autorizați erau conștienți că nu vor fi pedepsiți pentru aceste decizii deoarece termenele de examinare a sesizărilor era foarte mic, iar instanțele nu reușeau să le examineze. Pentru a exclude astfel de situații, termenul de prescripție a fost extins de la 1 an la 3 ani, ceea ce va permite organelor abilitate să desfășoare toate procedurile de constatare a abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

Modificările la lege vor asigura respectarea principiului proporționalității 

În opinia avocatului Nicolae Frumosu, Legea privind administratorii autorizați a devenit mult mai bună, în special pentru că sunt legiferate criteriile individuale pentru diferite tipuri de sancțiuni. „Conform art. 362 alin. (3), sancțiunile vor fi aplicate în funcție de gravitatea lor. Totodată, se va putea stabili mai clar dacă fapta a fost săvârșită intenționat sau din neglijență, iar de asta va depinde și sancțiunea.

Din păcate, legiuitorul nu a introdus un termen exact pentru desfășurarea procedurii disciplinare, rezumându-se la mențiunea că examinarea abaterii disciplinare se va face într-un „termen rezonabil”. Profesioniștii din domeniul justiției știu din practică că „termenul rezonabil” se poate extinde și pe o perioadă de câțiva ani, circumstanță care deseori descurajează persoanele lezate în drepturi să se apere folosind  mecanismele legale existente”, a specificat avocatul. 

În prezent, în Registrul administratorilor autorizați sunt înscrise 175 de persoane, inclusiv 20 cu licența suspendată, iar șapte au depus cereri de suspendare a licenței. 

Olga Cebanu

Articolul este realizat în cadrul Campaniei pentru o Justiție Sănătoasă, implementată de Asociația Presei Independente (API), în parteneriat cu un grup de organizații neguvernamentale de profil din Republica Moldova.

Sursa: freepik.com 

Articole similare