Publică un anunț
piatasud.md

Admiterea la Școala Profesională nr. 2 din Cahul: Informații pentru candidați

Admiterea la Școala Profesională nr. 2 din Cahul: Informații pentru candidați

În fiecare an, tinerii cu aspirații de a se implica într-o carieră tehnică sau de a-și dezvolta abilități practice într-un domeniu specific se pregătesc pentru procesul de admitere la Școala Profesională nr. 2 din Cahul. Iată regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii.

În învățământul profesional tehnic, candidații se pot înscrie la programe de formare profesională secundară sau postsecundară, în funcție de durata și nivelul de instruire dorite.

Există opțiuni pentru candidații cu studii gimnaziale sau liceale, inclusiv programe de instruire în meserii conexe sau specializate. De asemenea, se acordă rezerve pentru categorii speciale de candidați, cum ar fi cei cu dizabilități, proveniți din familii numeroase sau de etnie romă. Absolvenții din anumite zone geografice beneficiază și de cote-părți de înmatriculare.

Dosarele candidaților se pot depune în format fizic sau electronic. Astfel:

  • Dosarul depus electronic personal de către candidat pe pagina web https://eadmitere.sime.md/ este prelucrat de către Comisia de admitere în termen de maximum 5 zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de ultima zi a concursului. Candidatul nu poate modifica dosarul depus fără a-l retrage sau a primi instrucțiuni de completare din partea Comisiei de admitere.
  • Candidații au posibilitatea de a retrage dosarul din concurs prin depunerea unei cereri în care solicită eliminarea completă din platforma e-Admitere SIME ÎPT. În acest caz, taxa de depunere a dosarului nu este returnată, iar persoana pierde dreptul de a participa la concurs.
  • În cazul în care dosarul candidatului nu este complet, instituția de învățământ indică statusul „Întors candidatului”, specificând motivele. Candidatul poate remedia deficiențele indicate și poate depune din nou dosarul pentru concurs.
  • Candidații poartă responsabilitatea pentru veridicitatea actelor prezentate atât în format fizic, cât și prin intermediul platformei e-Admitere SIME ÎPT. Aceștia trebuie să respecte actele normative în vigoare pentru a participa la concursul de admitere.
  • Dosarul poate include copii autentificate ale anumitor documente suplimentare, cum ar fi evaluarea psihopedagogică și orientarea școlară/profesională pentru candidații cu dizabilități, certificatele medicale pentru candidații sau părinții cu dizabilități, acte care atestă participarea unui părinte la acțiuni militare sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, certificate despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor. Aceste copii pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, conform regulamentului.
  • Absolvenții instituțiilor de învățământ din România prezintă la dosar certificatul de studii cu notele la examenele de absolvire ulterior, într-un termen stabilit.
  • După anunțarea rezultatelor concursului de admitere, candidații trebuie să prezinte în original actele încărcate în e-Admitere SIME ÎPT Comisiei de admitere a instituției de învățământ în termen de 3 zile, în cazul în care acestea nu au fost deja prezentate.

Admiterea în programele de formare profesională tehnică are loc într-o perioadă cuprinsă între luna iulie și septembrie, cu mai multe etape de depunere a dosarelor și afișare a rezultatelor. Rapoarte intermediare și finale sunt prezentate în termene specifice.

Informații complete pot fi găsite aici.

Articole similare