Publică un anunț
piatasud.md

Află care sunt deciziile adoptate de către consilierii raionali în cadrul ședinței din 26 august

Află care sunt deciziile adoptate de către consilierii raionali în cadrul ședinței din 26 august

Pentru data de 26 august a fost anunțată convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Cahul.
Din cei 35 de consilieri, la ședință au fost prezenți 31. În cadrul ședinței au fost examinate 31 chestiuni, care prealabil au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate.

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm cele mai importante decizii aprobate la ace ședință
de către aleșii locali.


În cadrul ședinței s-a discutat și ulterior s-a emis decizia nr. 1.1 cu privire la audierea raportului
privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2021. În urma analizei
efectuată rezultă executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2021 la venituri în sumă de
180241,58 mii lei, sau la nivel de 53,7 % din suma anuală precizată, şi la cheltuieli și active
nefinanciare în sumă totală de 165285,49 mii lei, sau la nivel de 47,5% din suma anuală
precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 14956,09 mii lei.

Potrivit deciziei 3.1 se aprobă dispozițiile nr.50-n din 11.03.2021 și dispoziția nr. 159-n emisă
la data de 11.08.2021. Astfel potrivit deciziei nr. 50-n are loc procurarea unor echipamente
medicale pentru IMSP Spitalul Raional Cahul”, prin care au fost alocate mijloace financiare în
sumă de 779 979,00 lei din fondul de rezervă al Consiliului Raional. Prin dispoziția nr. 159-n din
11.08.2021 se alocă mijloace financiare în sumă de 16000,00 lei din Fondul de rezervă al
Consiliului Raional, pentru procurarea combustibilului întru asigurarea transportării probelor în
laboratorul virusologic al ANSP din mun. Chișinău de la persoanele suspecte la COVID-19 pe
perioada 09.08.-30.08.21.

Decizia 4.1 emisă în cadrul ședinței permite modificarea anexei nr.4 la decizia nr. 02/09-V din
01.04.2021 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”, după cum
urmează: sintagma „Reparația podului din centrul satului” se înlocuiește cu sintagma „Reparația
drumului din beton armat, care duce spre cimitirul satului”.

La data de 26.08.2021 se aprobă decizia nr.20.1 prin care se numeşte domnul Nicolae
OLTEANU, învingător al concursului, în funcția de șef al Direcției economie și dezvoltare
teritorială, începând cu 1 septembrie 2021, cu stabilirea perioadei de probă pe un termen de 6
luni.

O nouă numire în funcție are loc prin Decizia nr. 21.1. Astfel în funcția de șef al Serviciului
tineret și sport al Consiliului Raional Cahul se numeşte doamna Carolina STUPARU începând
cu 1 septembrie2021.


Potrivit deciziei nr 23.1 se ia act de dispoziția Președintelui raionului nr.288-i din 1 iulie 2021,
prin care a fost acceptată demisia domnului Oleg CRECIUN din funcția de director al IMSP „Spitalul Raional Cahul” și numită doamna Elena TATU să exercite funcția de director
interimar al IMSP „Spitalul Raional Cahul”.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare