Publică un anunț
piatasud.md

Află care sunt prioritățile de investiții a Primăriei Cahul pentru anul 2022

municipiul cahul

Anual, Primăria Cahul propune un șir de priorități care ar urma să fie realizate în anul bugetar următor, în dependență de banii publici disponibili pentru investiții.

Pentru anul următor, Primăria propune 6 grupe de investiții cu 40 de obiecte pentru care se vor identifica resurse pe parcursul anului 2022.

Toto pentru anul 2022, Primăria Cahul își propune să identifice resurse pentru cofinanțarea a 5 proiecte mari de infrastructură și asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate; au fost stabilite circa 10 drumuri prioritare pentru a fi reparate; 7 proiecte de reparații a acceselor în blocurile d locuit și 7 proiecte de reparații ale edificiilor publice și educaționale.

Vedeți mai jos lista completă a priorităților Primăriei Cahul pentru anul 2022.

PROIECTELE PRIORITARE

Nr.  d/o OBIECTUL INVESTIȚIEI
COFINANȚARE PROIECTE:
1. Cofinanțarea proiectului de Reconstrucție a şos.Griviței și str.Dunării 
2. Cofinanțarea proiectului de amenajare a scuarului de lîngă Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”
3. Cofinanțarea proiectului de creare a Sistemului de iluminat public inteligent în mun.Cahul
4. Cofinanțarea creării și amenajării Ghișeului Unic
5. Cofinanțarea proiectării și reparației Școlii Sportive nr.1 (inclusiv bazinele de înot), etapa – I
DRUMURI PRIORITARE PENTRU REPARAŢIE:
1. Str.M.Frunze (segment str.I.L.Caragiale-str.31 august 1989), cu parcare și trotuar pe sectorul  (între str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale)
2. Str.A.Pușkin, (segment Pr.Republicii-str.Ștefan cel Mare)
3. Str.B.P.Hasdeu (segment de la Incubatorul de Afaceri – str.Prieteniei)
4. Str.Doinelor
5. Str.Păcii (segment str.Doinelor – str.Dunării) 
6. Str.Strada Veche (segment str.I.Spirin-stația terminus ruta nr.1)
7. Str.Griviței (segment str.Dunării-str.Muncii)
8. s.Cotihana, (sector din str.Republicii)
9. Str.N.Gribov (segment str.D.Cantemir-str.Constituției)
10. Sensurile giratorii de pe str.M.Viteazul și Pr.Republicii
ACCESE ÎN CURŢILE BLOCURILOR LOCATIVE:
1. Str.M.Viteazul 9-11
2. Str.M.Frunze 59
3. Str.C.Negruzzi 125, 129, 131,135, 137, 139, 141 spre str.Tirgul Vechi 
4. Str.Șefan cel Mare 114
5. Drumul de acces către blocurile locative de pe str.A.Mateevici, nr.109
6. s.Cotihana, str.Ion Creangă 13, 15
7. Șos.Șcheia 52, 58
PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE:
1. Reparație acoperiș la Grădinițele Nr.1, 2, 4
2. Reparație acoperiș Muzeul Ținutului Cahul
3. Reparație acoperiș și fațadă Primărie
4. Reparație acoperiș Școala de Haltere
5. Amenajarea/construcția teren tenis de cîmp “Junior”, în curtea Școlii Sportive Nr.1
6. Construcţia celor două havuzuri în faţa Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu” 
7. Construcția și amenajarea teren sportiv multifuncțional în cartierul Lapaevca
AMENAJAREA TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR
1.str.I.L.Caragiale (sector Pr.Republicii-str.M.Frunze) parcare și trotuar
2.str.M.Frunze (de la str.B.P.Hasdeu pînă la str.A.Șciusev), parcare și trotuar 
3.Sectoare pe str.Ștefan cel Mare
4.Sector Pr.Republicii spre Autogară
LUCRĂRI DE PROIECTARE/FEZABILITATE:
1.Actualizare studiu de fezabilitate/proiect investițional privind amenajarea Zonei Lacului Sărat
2.Elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția Filarmonicii Municipale Cahul
3.Elaborarea unui studiu privind măsurile de eficiență energetică și surse alternative de energie
4.Elaborarea studiu de fezabilitate privind amenajarea Zonei de odihnă Lacul Frumoasa
5.Sector de drum str.P.Rumeanțev și sector str.M.Șolohov (pînă la Școala Profesională nr.1)
6.Proiectare scuar intersecție bd.Victoriei cu str. F.Seliviorstov
7.Proiectare scuar Pr.Republicii, (între str.A.Mateevici și Centrul comercial Linella), inclusiv  spațiile de comercializare a florilor

Articole similare