Publică un anunț
piatasud.md

Află cine va repara traseul local Zîrnești-Baurci Moldoveni și care e investiția

Află cine va repara traseul local Zîrnești-Baurci Moldoveni și care e investiția
© poză simbol

Pe 26 august, Consiliul raional Cahul anunță cererea ofertelor de prețuri pentru Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L666 Zîrnești-Baurci Moldoveni. Valoarea estimativă a contractului este de 1,25 milioane lei. Perioada depunerii ofertelor finisa pe 4 septembrie, iar criteriu de atribuire a contractului a fost stabilit cel mai mic preț.   

Ce presupun lucrările

Cine a participat la licitație

Profilul companiei câștigătoare

Am analizat procedura de achiziții, documentația de atribuire, dar și  ofertele care au fost înaintate către autoritatea locală. Despre modul în care a avut loc achiziția și cine a obținut contractele de Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L666 Zîrnești-Baurci Moldoveni, citiți în continuare. 

Ce prevede documentația de atribuire

În anunțul de participare am identificat ci cifra minimă de afaceri anuală a ofertanților trebuie să fie de minim  3 milioane lei. Potrivit Legii 131/2015, art. 21, 2) stabilește că suma cifrei de afaceri nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, iar în cazul când achiziția este împărțită pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot în parte. 

Astfel, la un contract cu valoarea estimativă de 1,25 milioane lei, stabilirea unui plafon de 3 milioane de lei cifra de afaceri și cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani reprezintă un abuz din partea autorității contractante. 

Potrivit legislației, plafonul maxim al cifrei de afaceri pe care îl poate stabili autoritatea contractantă în acest caz este de 2,5 milioane lei. Stabilirea unor plafoane mai mari decât legale reprezintă un steguleț roșu care ridică suspiciuni privind corectitudinea licitației și intenția de a oferi acces pentru orice agent economic la procedura dată. 

De asemenea, constatăm că Consiliul raional Cahul la solicitat garanție bancară de 2% pentru oferă și de 10% pentru buna executare a lucrărilor. Potrivit Legii  131/2015 art. 68, dacă valoarea achiziției de lucrări este mai mică de 2 milioane d Elei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară garanții pentru oferă și pentru buna realizare a contractului. Dacă acestea sunt cerute, granița pentru oferă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei iar garanție pentru buna executare a contractului să nu depășească 15% din valoarea ofertei. 

De menționat totodată, că în anunțul de atribuire este inclus drept documente obligatorii și certificatele ISO 9001:2015; ISO 140001:2015 și ISO 45001:2018. 

Ce presupun lucrările

Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L666 Zîrnești-Baurci Moldoveni presupun trei compartimente principale: 

  1. Lucrări de amenajare a drumului din beton asfaltic

Acest compartiment vizează frezarea și plombarea gropilor îmbrăcăminții de beton asfaltic, suprafața reparată până la 1 m2 și grosimea până la 1 cm; Curățarea unei suprafețe de 2600 m2 de nămol și murdărie.

Așternerea îmbrăcămintei de beton asfaltic pe o suprafață de 2610 m2, cu agregate mărunte, executate la cald, cu grosimea de 4 cm.

Pe o suprafață de 220 m2 vor fi acoperite cu stat din beton asfaltic cu grosimea de 6 cm, aplicate manual, ți încă un strat de 2,5 cm aplicat mecanic. 

2. Lucrări de curățire a drumului de beton asfaltic de nămol

Printre cele mai importante lucrări sunt curățarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm, pe o suprafață de 650 m2, săpături mecanice cu excavatorul pentru cantitate de 38 m3 și transportarea pământului, 42 t. 

3. Lucrări de reparație a drumului lateral, acces la grădinița pentru copii 

Printre cele mai importante lucrări putem menționa: montarea a 42 metri de bordură de piatră pentru trotuare; aplicarea unui strat de fundație din piatră spartă, cu un volum de 60,8 m3; aplicarea unui strat de 6 cm din beton asfaltic pe o suprafață de 608 m2 și a unui strat de uzură de 2,5 cm. 

Totodată, la capitolul modul de executare a caietului de sarcini, pe platformă au fost înaintate mai multe clarificări cum ar fi: 

Clarificare: Straturile de bază din beton asfaltic sînt preconizate cu așternere manuală poz.11;poz.27.,iar straturile de uzură din beton asfaltic sînt preconizate cu așternere mecanică poz.13;poz.29.Este corect?

Răspuns: Șeful interimar al Direcției Construcții si Drumuri confirma ca este corect. 

Clarificare: Conform EN 12697-36 grosimea minima a stratului de uzură constituie 40 mm astfel poziția cu asfalt de uzură de 2,5 cm este ilegala, modificati va rog caietul de sarcini in concordanță cu legislația in vigoare.

Răspuns: Șeful interimar al Direcției Construcții si Drumuri confirma că este corect.

Cine a participat la licitație

La licitație au participat două companii, care au venit cu ofertele: 

S.A. Drumuri Cahul cu o ofertă de 1203489,30 MDL, fara TVA

S.A. Orizontul Lux cu o ofertă de 1249882,16 MDL, fara TVA

Conform deciziei autorității contractante, contractul a fost oferit S.A. Orizontul Lux cu o ofertă de 1249882,16 MDL, cea mai ieftină ofertă a fost respinsă pe motiv că nu este conformă. 

Am analizat și ofertele depuse și anume devizul local de resurse. 

Astfel, la manoperă, oferta S.A. Drumuri Cahul este mai mare cu cu circa 15 mii, asta datorită valorii de deviz per oră-om. Dacă la S.A. Drumuri valoarea pe unitate de măsură variază între 62,68 și 66,30 pentru asfaltatori, la S.A. Orizontul Lux, valorile sunt aceleași, 57,66. 

La punctul Materiale, oferta S.A. Orizontul Lux din nou este mai avantajoasă cu circa 57,4 mii lei. 

Din start am observat diferența de cantități prezentate în oferte la mixturile asfaltice preparate la cald cu agregate mari și mixturile asfaltice preparate la cald cu agregate mici. Dacă S.A. Orizontul Lux făcând trimitere la cantitatea conform datelor din proiect vine cu o cantitate de 116,748 t de mixtură asfaltică agregate mari și 323,172 t de mixtură asfaltică cu agregate micii,  S.A. Drumuri Cahul propunea o cantitate de 137,428 t de mixtură asfaltică agregate mari și 281,212 t de mixtură asfaltică cu agregate mici.

În oferta S.A. Orizontul Lux, adăugător la oferta S.A. Drumuri Cahul sunt incluse 6 materiale cum ar fi: Placă pot moi bitumunate cal II; decofrol; Emulsie; Oțel pătrat 50mm; oțel pătrat 30mm; Scoabe din oțel pentru construcții. 

O diferență mare între oferte este capitolul utilaje de construcții iar aici oferta S.A. Orizontul Lux este cu 11432,51 lei mai mare de cât a S.A. Drumuri Cahul.

Totodată, dacă să analizăm cifrele finale, cheltuielile de regie la S.A. Orizontul Lux sunt de 10% din oferta, pe când la S.A. Drumuri Cahul doar de 3,5%. Tot aceiași situație este și la punctul venitul beneficiarului unde la S.A. Drumuri Cahul este doar 1%, iar la S.A. Orizontul Lux – 4%. 

La analiza pachetelor de acte încărcate de agenții economici pe MTender, S.A. Drumuri Cahul nu a fost în stare să prezinte certificatele ISO solicitate de către autoritatea contractantă, iar oferta acesteia a fost considerată neconformă, contractul fiind atribuit S.A. Orizontul Lux.

Profilul companiei câștigătoare 

Potrivit datelor IDNO.md, S.A. Orizontul Lux a fost înregistrată în anul 1995. Din 2018, Societatea pe Acțiuni este administrată de către Alexandr Boiatiuc. Chiar dacă este societate pe acțiuni, lista fondatorilor S.A. Orizontul Lux nu este disponibilă.

S.A. Orizontul Lux în anul 2021 a avut 2 contracte cu Agenția Apele Moldovei, cu valoarea totală de 87,5 milioane lei. În anul 2022, S.A. Orizontul Lux, potrivit datelor tender.gov.md, a obținut 5 contracte de achiziții publice în valoare de 6,5 milioane lei, dintre care 2 de reparație a drumurilor în raionul Cahul.

Recomandări pentru asigurarea unei transparențe și eficiențe mai mari în cazul achizițiilor publice: 

  1. Publicarea deciziei de atribuire pe M Tender și a scrisorilor de informare transmise către agenții economici (unde, conform legii sunt indicate motivele respingerii ofertei, dupa caz). La această procedură astfel de acte nu au fost publicate. 
  2.  „Cifra de afaceri și cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani” nu poate depăși de două ori valoarea estimată a lotului. Aceasta va permite participarea la licitație a unui număr mai mare de agenți economici, ceea ce va elimina orice suspiciune de fraudă. 

Contractul de achiziții urmează să fie monitorizat și în procesul de realizare de către grupul de lucru creat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare