Publică un anunț
piatasud.md

AIPA a aprobat spre finanțare 267 de proiecte investiționale destinate dezvoltării locale prin intermediul Programului LEADER

AIPA a aprobat spre finanțare 267 de proiecte investiționale destinate dezvoltării locale prin intermediul Programului LEADER

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în rezultatul desfășurării apelurilor locale în cadrul a 37 de Grupuri de Acțiune Locală, au fost selectate și transmise spre aprobare finală 551 proiecte investiționale. 

La etapa actuală, 267 de proiecte investiționale au fost deja aprobate spre finanțare de către AIPA, iar valoarea subvenției aprobate constituind 32.489.043,00 lei dintre care:

– Sectorul public – 104 proiecte, valoarea subvenție aprobate fiind de 13.345.876,00 lei, ceea ce constituie cel puțin 80% din valoarea totală a investițiilor. Prin implementarea proiectelor investiționale, autoritățile publice locale vor contribui la renovarea localităților rurale.

– Sectorul antreprenorial – 128 proiecte, valoarea subvenție aprobate fiind de 15.746.096,00 lei, ceea ce constituie cel puțin 60% din valoarea totală a investițiilor. Resursele financiare vor fi utilizate spre dezvoltarea întreprinderilor/afacerilor din mediul rural.

– Sectorul civic – 38 proiecte, valoarea subvenției aprobate fiind de 3.397.070,00 lei, ceea ce constituie cel puțin 85% din valoarea totală a investițiilor. În premieră, AIPA va susține inițiativele organizațiilor non-profit care își propun să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile rurale, prin susținerea activităților serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile și dotarea instituțiilor publice de învățământ.

 Prin intermediul Programului LEADER, AIPA susține implementarea strategiilor de dezvoltare locală ale grupurilor de acțiune locală și crearea oportunităților de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Programul LEADER este un instrument de subventionare a GAL-urilor, administrat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republici Moldova si implementat de către Agentia de Interventie si Plati pentru Agriculturã, cu sprijinul Retelei Nationale LEADER si Solidarity Fund PL în Moldova

Articole similare