Publică un anunț
piatasud.md

Analiza dispozițiilor emise de Primarul mun. Cahul pentru luna ianuarie 2021

municipiul cahul

În luna ianuarie, Primarul mun. Cahul a emis 90 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 16; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 7;  Dispoziții din domeniul comerțului – 1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 60, o dispoziție ce ține de relațiile funciare, una de organizarea licitațiilor și alte patru legate de gestionarea patrimoniului public.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

La data de 05.01.2021 prin dispoziția nr.3 se acordă ajutor material locuitorilor municipiului Cahul ce aparțin categoriei social-vulnerabile. Ajutorul va fi  sub formă de lemne de foc a cîte 2 m3 .

Mijloace financiare în sumă de 16400,00 lei vor fi alocați prin dispoziția nr.9,  emisă  la data de 13. 0. 2021,  pentru editarea revistei literare și social-culturale trimestriale nr.5 ianuarie-martie 2021 ,, CAHULUL literar și artistic”.

Tot  în acestă dată se emite dispoziția nr.10 prin care se alocă suma de 16100,00 lei pentru alimentația personalului medical (23 persoane), secția covid a spitalului raional Cahul și stației de testare a Centrului de Sănătate Publică a raionului Cahul în perioada 1-10 ianuarie 2021.

Prin dispoziția nr.15 din data de 14.01.2020  se permite organizarea tîrgului de vînzare a lucrărilor proprii și articolelor meșteșugărești de artă populară și artizanat în perioada de 16-31 ianuarie 2021 cu respectarea tuturor măsurilor de protecție privind prevenirea infecției COVID-19.

 În data de 19.01.2021 a fost emisă dispoziția nr.18 prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 7350,00 lei (49 persoane – 150 lei per angajat)  în scopul omagierii membrilor de sindicat angajați în cadrul Primăriei municipiului Cahul cu ocazia zilelor de naștere.

Compensații bănești pentru asigurarea cu rație alimentară se acordă angajaților din serviciul de salubrizare și amenajare a teritoriului potrivit dispoziției nr.26 din 26.01.2021.

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victemelor Holocaustului  prin dispoziția nr.28 din 17 ianuarie sunt alocate mijloace financiare în sumă de 600,00 lei cu scopul procurării și ulterior  depunerii  florilor la Monumentul Victemelor Holocaustului din mun. Cahul, ce va avea loc pe data de 27 ianuarie 2021.

 Suma de 3000,00 lei se alocă prin dispoziția nr.29 din data de 27 ianuarie, pentru compensarea parțială a cheltuielelor de înmormîntare a cetățenei mun. Cahul decedată la data de 26 ianuarie 2020.

Funcții vacante rămase neocupate

Prin dispoziția nr. 52-i  emisă la data de 25.01.2021 se acceptă demisia dnei Usturoi Angela din funcția de director al creșei-grădiniță nr.1 ,,Ghiocel”, din municipiului Cahul, din proprie inițiativă, din data de 25.01.2021 și se numește în funcție de director, din 26 ianuarie, dna Gribinenco Irina.

În data de 27.01.2021 prin dispoziția nr.59-i se desfășoară concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al creșei- grădiniță de copii ,,Garofița” din satul Cotihana, municipiul Cahul. Dosrele pot fi depuse pînă la data de 25.02.2021.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare