Publică un anunț
piatasud.md

AO Perspectiva a deschis Programul de Granturi Mici pentru Tineri, Ediția a X-a

AO Perspectiva a deschis Programul de Granturi Mici pentru Tineri, Ediția a X-a

Programul de Granturi Mici pentru Tineri este o iniţiativă a Fondul pentru Tineri Cahul, creat în cadrul AO Perspectiva și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

Partenerii programului Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova și Primăria Municipiului Cahul.

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE:

Criteriile pentru beneficiari:

– Să fie activi în domeniile indicate;

– Să dispună de potenţial uman şi voluntari;

– Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate.

Criteriile pentru proiect:

– Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului;

– Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local;

– Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni.

Pentru tinerii care doresc să aplice la program se recomadă să studieze Ghidul Solicitantului de Finanțare.

Dosarul de aplicare va conține următoarele documente: Formularul de aplicare și formularul de buget; Procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă; Scrisoare de susținere din partea partenerilor (agenți economici, APL).

Ideea de proiect se depune la sediul AO Perspectiva, pr. Republicii, 11 sau pe adresa de email aoperspectiva@gmail.com. 

Pe data de 03 martie 2023, vom organiza o sesiune de informare online. Cei interesați, rugăm să completați Formularul de participare.

Articole similare