Publică un anunț
piatasud.md

Apa minerală Cahul va fi concesionată pe 14 februarie

Apa minerală Cahul va fi concesionată pe 14 februarie

Aceasta este data deschiderii ofertelor de la întreprinderile ce intenționează să concesioneze zăcământul de apă minerală Cahul.

Potrivit site-ului Agenției Proprietăți Publice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova va desfășura concursul de concesionare a zăcământul de apă minerală „Cahul

Obiect al concesiunii îl constituie zăcământul de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C1 (procesul-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile nr.7629 din 26 mai 1976). Concesiunea are drept scop menţinerea nivelului apei în Lacul Sărat prin atribuirea în folosinţă a zăcământului de apă minerală naturală „Cahul”, urmare a implementării proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul”.

Durata concesiunii–25 de ani din data semnării contractului de concesiune cu posibilitatea extinderii acestui termen (la solicitare), conform prevederilor legislaţiei referitor la exploatarea zăcămintelor de apă subterană şi în condiţiile stabilite de Lege. 

Citește și: „S-a spart gheața Lacului Sărat?”

Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă precum și procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard care poate fi obţinută la serviciul MADRM indicat mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 3000 (trei mii) lei moldoveneşti. 

Documentația standard va fi eliberată de către angajații Serviciului protecția solului și subsolului, aparatul central al MADRM, tel. (+373 22) 20 45 08, bir. 620, în temeiul cererii depuse de către ofertant cu anexarea confirmării corespunzătoare de achitare a plăţii nerambursabile. La solicitare, documentele pot fi trimise și în versiune electronică. În caz de inconsecvenţă între copiile electronice şi cele imprimate ale documentelor, va prevala copia imprimată.

Taxa de participare la concurs în valoare de 200 lei moldovenești se achită de către ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera la contul trezorerial indicat în punctul f) al prezentului comunicat informativ.

Oferta trebuie să fie însoţită de o garanție bancara emisă sau confirmată/acceptată de către o bancă din Republica Moldova în valoare de 350 000 (trei sute cincizeci de mii) lei moldoveneşti. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

 Ofertele completate în corespundere cu documentația standard se primesc până la data de 08 februarie 2019, ora 17:00, la sediul MADRM, indicat la lit. a), în bir. 620. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica. Documentele care sunt primite cu întârziere vor fi respinse şi returnate nedeschise.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, se înmânează persoanei împuternicite din cadrul Serviciului protecția solului și subsolului a MADRM, în plic sigilat.

Deschiderea ofertelor în cadrul ședinței Comisiei va avea loc la data de 14 februarie 2019, ora 1400, în sediul MADRM, bir. 606.

Articole similare