Publică un anunț
piatasud.md

Asigurarea unui viitor digital echitabil pentru toți

Asigurarea unui viitor digital echitabil pentru toți

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lansează o nouă Strategie Digitală ambițioasă, pentru a contribui la crearea unei lumi în care serviciile digitale susțin oamenii și planeta.

PNUD lansează astăzi un nou plan ambițios pentru a susține țările și comunitățile în utilizarea tehnologiilor digitale pentru a reduce inegalitățile, a susține incluziunea, a aborda schimbările climatice și a crea noi oportunități economice. Prin intermediul Strategiei Digitale 2022-2025, PNUD își propune drept scop să prevadă și să anticipeze realitatea digitală, care este în continuă evoluție, pentru a accelera realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Fiind unul din cei trei catalizatori ai noului său Plan Strategic, digitalizarea va ajuta PNUD la realizarea obiectivelor sale ambițioase. Unul dintre ele este susținerea a 100 de milioane de oameni pentru a depăși sărăcia și a 500 milioane de oameni pentru a avea acces la energie curată. Tehnologia digitală poate avansa democrația și drepturile omului, prin stimularea angajamentului civic și participării politice sau prin bunurile publice digitale pe care țările le pot utiliza pentru identificare, schimb de date și efectuare de plăți, diminuând corupția. Inteligența artificială și tehnologia digitală ar putea reduce 10-20% din emisiile globale de dioxid de carbon până în anul 2030.

„Tehnologiile digitale facilitează noi modalități de lucru și gândire, prezentând, în același timp, oportunități pe care nici nu puteam să ni le imaginăm”, afirmă Administratorul PNUD, Achim Steiner. „De exemplu, ele poate ajuta factorii de decizie să înțeleagă mai bine cum natura – pădurile, recifele de corali sau ghețarii – se schimbă în timp real și unde e nevoie de luat măsuri.  Platforma PNUD Data Futures  oferă decidenților cele mai recente date și analize în domenii-cheie precum inechitatea distribuției vaccinurilor”.

PNUD susține deja comunitățile în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru a identifica soluții de dezvoltare atât de necesare. Doar pe parcursul unui an, PNUD a susținut 82 de țări în adoptarea a peste 580 de soluții digitale drept răspuns la pandemia COVID-19. Acestea au acoperit un spectru larg, de la utilizarea soluțiilor digitale în domeniul finanțelor pentru a facilita transferurile de numerar către persoanele care nu puteau să-și părăsească domiciliu pe parcursul carantinei, până la acordarea de asistență țărilor în evaluarea nivelului lor național de digitalizare și oferirea de roboți pentru deservirea secțiilor COVID-19.

„În ultimul an, partenerii noștri solicită tot mai multă susținere strategică pentru transformare digitală la nivel național”, spune Robert Opp, Ofițer Șef al PNUD în domeniul digitalizării. „În prezent, PNUD susține 35 de țări în eforturile lor de transformare digitală – un semnal puternic care confirmă încrederea demonstrată față de organizația noastră în acordarea unei susțineri de înaltă performanță”.

Strategia Digitală a PNUD va contribui la ghidarea eforturilor organizației de a aborda noileprovocări asociate cu noua noastră lume digitală. Dacă nu sunt gestionate, tehnologiile digitale pot amplifica inegalitățile existente și adânci prejudecățile. Deși decalajul digital s-a redus, totuși 2,9 miliarde de persoane – mai cu seamă din țările în curs de dezvoltare și în special femeile rămân fără acces la Internet. „Ne angajăm să susținem o abordare de transformare digitală holistică și bazată pe respectarea drepturilor omului, care să nu excludă pe nimeni. Ne dorim ca serviciile și produsele digitale să funcționeze pentru toți și oriunde – pentru generațiile actuale și cele viitoare”, a subliniat Robert Opp.

Strategia prezintă modul în care PNUD va acorda asistență țărilor în valorificarea tehnologilor digitale, în baza unei abordări tridimensionale:

  • În primul rând, PNUD va amplifica rezultatele dezvoltării prin integrarea tehnologiilor digitale în activitatea sa; experimentarea noilor abordări și instrumente, extinderea soluțiilor promițătoare și utilizarea prognozelor pentru a înțelege viitorul posibil.
  • În al doilea rând, va susține societățile în eforturile de creare a unor ecosisteme digitale mai incluzive și mai reziliente, asigurându-se că acestea să fie bazate pe respectarea drepturilor omului și să nu excludă pe nimeni.
  • Și în al treilea rând, PNUD va continua să se transforme și să demonstreze prin propriul exemplu întrunirea cerințelor tehnologice curente și cele de viitor. Aceasta înseamnă că echipa PNUD își va dezvolta abilitățile digitale, va utiliza datele în mod strategic, ajutând organizația să fie pregătită de provocările viitorului.

PNUD, de asemenea, va coopera cu antreprenorii și companiile globale și locale, mediul academic și cel de cercetare, tinerii și decidenții în procesul de utilizare responsabilă durabilă a tehnologiilor. Aceste parteneriate vor susține activitatea rețelei de Laboratoare de Accelerare ale PNUD, și anume elaborarea și promovarea soluțiilor de dezvoltare locală – multe din care sunt digitale.

Fiind ancorată în Foaia de parcurs pentru cooperare digitală a Secretarului General al ONU și cadrul prezentat în raportul Agenda noastră comună, strategia complementează eforturile globale ale ONU în extinderea accesului la Internet cu preț redus și consolidarea capacităților digitale ale grupurilor-cheie, inclusiv cele ale femeilor și persoanelor cu dizabilități, creând noi oportunități, precum noi locuri de muncă, și avansând, în același timp, dezvoltarea umană.

„Această Strategie Digitală demonstrează că PNUD nu va sta pe loc. Obiectivele Globale sunt steaua noastră călăuzitoare, noi privim dincolo de orizont pentru a contribui la asigurarea unui viitor digital pentru toți”, conchide Achim Steiner.

Mai multă informație puteți accesa ladigitalstrategy.undp.org     

Articole similare