Publică un anunț
piatasud.md

Au fost evaluate progresele unui proiect privind Rezervația Biosferei ”Prutul de Jos”

Au fost evaluate progresele unui proiect privind Rezervația Biosferei ”Prutul de Jos”

Două documente esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor din habitate, pentru informarea actorilor locali cu privire la valoarea ariei protejate și tendințele schimbărilor climatice în Rezervaţia „Prutul de Jos” au fost prezentate la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în şedinţa de ieri a Comitetului de supraveghere al Proiectului „Măsuri de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei Prutul de Jos”, care s-a reunit pentru a evalua progresele înregistrate în perioada de implementare 2019-2021.

Primul document prezentat este „Evaluarea vulnerabilității climatice a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Abordarea metodologică propusă.” Cel de-al doilea document elaborat și discutat include studiul „Constatările principale și măsurile de adaptare propuse”, ce înglobează indicatori ai evaluării curente privind vulnerabilitatea climatică a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”.  

Potrivit implementatorilor, „evaluarea vulnerabilității reprezintă un instrument important pentru dezvoltarea strategiilor de adaptare la schimbările climatice, în special, pentru stabilirea priorităților de gestionare și planificare, precum și pentru gestionarea mai eficientă a resurselor”.

“Acest exercițiu are scopul de a spori probabilitatea atingerii scopurilor și obiectivelor de conservare (protecția speciilor sau a populațiilor, asigurarea durabilității resurselor naturale specifice sau a serviciilor ecosistemice). Evaluarea vulnerabilității climatice este percepută ca un instrument menit să informeze și să faciliteze orientarea ulterioară a intervențiilor în zonă, pentru a crește rezistența climatică a rezervației biosferei și a comunităților sale”, conform echipei de implementare.

Proiectul „Măsuri de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei ”Prutul de Jos” este implementat de către A.O. EcoContact și de Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Scopul proiectului este de a asigura funcționalitatea Rezervației Biosferei ”Prutul de Jos” prin îmbunătățirea condițiilor pentru protecția acesteia, măsurilor de conservare a biodiversității și prin sporirea capacităților de adaptare la schimbările climatice ale comunității.

Articole similare