Publică un anunț
piatasud.md

Au fost excluse subproba „poligon” pentru categoria „B” și documentele pe suport de hârtie

Au fost excluse  subproba „poligon” pentru categoria „B” și documentele pe suport de hârtie

Agenția Servicii Publice se află în plin proces de implementare a reformei de modernizare a serviciilor publice, pe care le prestează populației și alinierea acestora la standardele europene.

Calificarea conducătorilor auto este unul dintre domeniile de activitate ale Agenției Servicii Publice față de care cetățenii manifestă un interes sporit. 

Astăzi, 23 martie 2022, Executivul a aprobat o Hotărâre de Guvern, inițiată de Agenția Servicii Publice, ce prevede modificarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere.

Potrivit noilor prevederi legislative urmează a fi operate un șir de modificări, printre care:

  1. Excluderea subprobei „poligon” pentru candidații de obținere a permisului de conducere categoria B (circa 80% din numărul total de candidați).

Exercițiile practice vor fi efectuate în condiții de traseu și nu pe poligonul de pe lângă centrele de instruire ale agenției. Astfel, proba practică trafic va include și elementele subprobei poligon („rampă”, „parcare sub unghi drept” și „întoarcerea din 3 mișcări”)și nu va dura mai mult de 25 de minute. 

Atenție (!): proba „poligon” va rămâne în vigoare, doar pentru candidații de permise din categoria AM, A1, A2, A și B1.

  1. Reducerea numărului de documente pe care cetățenii trebuie să le prezinte pe suport de hârtie, atunci când vin să susțină examenele de calificare auto. 

Utilizând sistemele informaționale ale autorităților de resort, Agenția Servicii Publice va putea verifica de sine stătător datele despre solicitant. Astfel, cetățenii vor veni la examenele de calificare auto doar cu buletinele de identitate, fără a fi nevoie să prezinte următoarele:

  • Cazierul contravențional. Verificarea datelor se va face prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Afacerilor Interne al RM.
  • Adeverința medicală. Datele vor fi verificate prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Sănătății al RM.
  • Actul de studii. Verificarea datelor despre cursul de instruire urmat de solicitant se va face prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Educației și Cercetării al RM.
  1. Implementarea conceptului şi noţiunii de „drept de a conduce vehicule”, în raport cu noţiunea de „permis de conducere” şi preluarea unor practici internaţionale privind „Permisele de conducere electronice” precum și evidenţa acestora în Registrul de Stat al Conducătorilor de Vehicule. 

Astfel, dreptul de conducere va putea fi verificat fără a prezenta fizic permisul de conducere.

  1. Perspectiva de recunoaștere a permiselor de conducere eliberate în Republica Moldova de către alte țări.

Modificările operate în procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce și alinierea acestora la standardele europene va face posibilă semnarea acordurilor de conversiune a permiselor de conducere moldovenești dintre Republica Moldova și alte state. 

Prevederile acordurilor de conversiune și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere vor oferi cetățenilor Republicii Moldova, stabiliți permanent sau provizoriu în alte țări, un șir de beneficii cum ar fi: scutirea de școlarizare și examinare suplimentară la conversiunea permiselor de conducere, libera circulație în traficul internațional, inclusiv prin facilitarea încheierii contractelor de muncă.

  1. Sporirea capacităților de examinare și reducerea timpului de așteptare la programarea candidaților pentru susținerea examenelor practice 

La moment, timpul de așteptare în baza programării prealabile este de circa 30 de zile. Datorită implementării modificărilor respective, Agenția Servicii Publice estimează că perioada de așteptare  se va micșora și mai mult. Anterior, timpul de așteptare era de circa 60-90 zile.

Articole similare