Publică un anunț
piatasud.md

Autoritățile din raionul Cahul au depus cele mai multe proiecte la ADR SUD în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”

Autoritățile din raionul Cahul au depus cele mai multe proiecte la ADR SUD în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”

În total, 156 de cereri de finanțare, însoțite de documentele suport, au fost depuse, la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”.

Concursul de proiecte a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională, la data de 21 martie curent, iar imediat după lansarea acestuia, în toată țara au fost inițiate sesiuni de informare și consultanță pentru potențialii aplicanți în vederea pregătirii și completării calitative a Cererilor de finanțare.

Propunerile de proiectele depuse în cadrul Concursului au corespuns următoarelor domenii de intervenție:

1) Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;

2) Construcția și renovarea infrastructurii sociale;

3) Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă. 

Numărul cererilor de finanțare, depuse în Regiunea Sud, după domeniile de intervenție, se prezintă în felul următor:

Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale” – 65 cereri de finanțare.

  • Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local – 39;
  • Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public – 10;
  • Măsura 1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale – 16.

Domeniul de intervenție 2. „Construcția și renovarea infrastructurii sociale” – 89 cereri de finanțare.

  • Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice – 36;
  • Măsura 2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile – 3;
  • Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale – 30;
  • Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public – 20. 

Pentru obținerea cofinanțării proiectelor implementate din sursele de asistență externă au fost depuse 2 dosare cu cereri de finanțare.

Numărul cererilor de finanțare, după raioane:

Basarabeasca – 5, Cahul – 31, Cantemir – 21, Căușeni – 25, Cimișlia- 16, Leova- 20, Ștefan Vodă – 21, Taraclia – 17.

În perioada ce urmează, ADR Sud va desfășura procedura de evaluare administrativă a cererilor de finanțare depuse de către primării, efectuând în cadrul acestui exercițiu mai multe vizite în teren pentru verificarea conformității/veridicității  informațiilor prezentate de aplicanți.

Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 16-27 mai. Ulterior, va fi elaborat un raport privind rezultatele evaluării tehnice. Raportul va fi prezent autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională pentru întocmirea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia pentru avizare Consiliului Național de Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locale și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre de Guvern. Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Anexei la Documentul Unic de Program va avea loc în perioada 6-24 iunie a.c.

Proiectele selectate vor fi finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Amintim că, în perioada 23 martie – 11 aprilie  2022, ADR Sud a organizat 9 sesiuni de informare și instruire pentru APL I din Regiunea de Dezvoltare Sud. În această perioadă, circa 370 de participanți interesați au fost informați și ghidați. Ulterior, în afară de sesiunile de informare, specialiștii ADR Sud au oferit consultări persoanelor interesate pe tot parcursul desfășurării etapei de pregătire a cererilor de finanțare și a documentației de însoțire.

Articole similare