Publică un anunț
piatasud.md

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a prezentat raportul tematic ,,Exploatarea copiilor prin muncă”

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a prezentat raportul tematic ,,Exploatarea copiilor prin muncă”

La 14 iunie 2024, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a prezentat public raportul tematic „Exploatarea copiilor prin muncă”, elaborat cu sprijinul UNICEF Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor nonguvernamentale, precum și ai mass-mediei.

În cadrul evenimentului, Ombudsmanul Copilului a expus un set de recomandări și soluții destinate să asigure un răspuns prompt, eficient și centrat pe nevoile copiilor victime ale exploatării prin muncă și traficului de ființe umane. Principalele constatări și recomandări din raport subliniază necesitatea modificării cadrului normativ național pentru a reglementa munca copiilor în sectorul informal, stabilind standarde de siguranță și sănătate, asigurând accesul la educație și servicii sociale, și sancționând încălcările legii. Intensificarea campaniilor de informare este crucială pentru a crește raportarea cazurilor de exploatare și a facilita accesul la servicii de protecție și asistență pentru copii.

Experta Arina Țurcan-Donțu a evidențiat necesitatea unei abordări multidisciplinare și multisectoriale pentru a combate eficient acest fenomen și pentru a asigura protecția și asistența necesară copiilor supraviețuitori.

În concluzie, Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru a alinia cadrul legal și practicile instituționale la standardele internaționale. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura o protecție adecvată și eficientă a copiilor împotriva exploatării prin muncă și a traficului de ființe umane.

Pentru mai multe detalii, consultați raportul integral la următorul aici.

Articole similare