Publică un anunț
piatasud.md

Bugetul municipal între așteptări și realitate

Bugetul municipal între așteptări și realitate

Bugetul municipiului reprezintă principalul document financiar al localității în care sunt trasate principalele domenii de cheltuire a banilor publici pentru anul următor.

Dreptul de a elabora și prezenta proiectul bugetului spre aprobare îl are exclusiv primarul localității, aleșii locali fiind cei care aprobă documentul, cu diferite modificări, în dependență de situație.

În acest articol vom prezenta calea pe care a parcurso bugetul municipiului Cahul de la prezentarea acestuia publicului și consilierilor municipali, până la aprobarea definitivă în a doua lectură, dacă au fost respectați toți termenii legali și la ce să ne așteptăm în anul care vine. 

Potrivit Legii nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, „autoritatea executivă prezintă autorității reprezentative și deliberative respective, cel târziu la data de 20 noiembrie, proiectul deciziei bugetare anuale spre examinare și aprobare”. 

Totodată, de mai mulți ani în municipiul Cahul, proiectul bugetului pentru anul următor este supus audierii publice, colectate propuneri și recomandări de la cetățeni pentru a fi discutate de consilieri și aprobate sau respinse. Consultările publice urmează să fie inițiate, potrivit Legii, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.  

Audierea publică a proiectului bugetului

Anul acesta, audierea publică a bugetului mun. Cahul pentru anul 2019 a avut loc la data de 17 noiembrie, în incinta Primăriei Cahul. De menționat că doar cu o zi înainte de data anunțată a audierilor, pe site-ul oficial al primăriei Cahul a fost publicat anunțul privind audierile publice și doar 2 documente: lista priorităților de investiții pentru anul 2019 și indicatorii generali ai bugetului: venituri și cheltuieli. Informațiile furnizate pentru audierea publică drept termen (cu o zi înainte), dar și conținutul acestora nu ar fi permis nimănui să vină cu propuneri concrete privind modul acumulare a surselor noi la buget sau cheltuirea eficientă a banilor publici. 

Cu toate acestea, la audieri au participat circa 30 de persoane, cetățeni ai orașului, inclusiv și reprezentanți ai mediului de afaceri din municipiul Cahul. De menționat că audierea bugetului pentru anul în curs a eșuat de 2 ori, prezența la aceasta fiind foarte și foarte redusă.  Prioritățile de investiții a primăriei Cahul pentru următorul an bugetar, au fost prezentate de către primarul Dandiș, acesta punând accent pe necesitățile prioritare de reparare capitală a drumurilor municipale, a trotuarelor, cailor de acces în curțile blocurilor, iluminat stradal etc. 

Astfel, potrivit informației prezentate la audiere,  veniturile pentru anul 2019 a municipiului Cahul sunt estimate la 96 959,5 mii lei, pe  când cheltuielile depășesc suma de 100 de milioane de lei (100759,5 mii lei). Circa 3,8 mil lei bani necesari pentru a balansa bugetul, urmau să fie acumulați din vânzarea bunurilor proprietate publică.

Dintre cei prezenți la eveniment, au venit cu propuneri Alexandr Bratan, care a menționat că taxa pentru transportarea pasagerilor cu automobile de până la 8 locuri este una exagerată (500 lei/unitate) și a propus includerea unei noi categorii de autoturisme până la 5 locuri, iar taxa să fie redusă  cu 200 de lei. 

Pe de altă parte,Boris Susanu, reprezentând întreprinderea ce gestionează transportul public din municipiu a declarat că o dată cu reducerea taxei pentru categoria menționată de transport pasageri, întreprinderea își va asuma achiziționarea de noi unități de transport pasageri. 

Ce conține proiectul bugetului pentru 2019 prezentat de autorități

Pe 25 noiembrie, pe site-ul municipalității, proiectul bugetului a fost publicat integral. Aleșii locali l-au primit pe poșta electronică la data de 23 noiembrie.  

Potrivit notei informative la buget, veniturile pentru anul 2019 sunt estimate la suma de 97895,3 mii lei. În ceea ce priveşte cheltuielile publice pentru anul 2019, acestea sunt estimate în mărime de 102695,3 mii lei. Din soldul bugetar la 01.01.2019, suma de 1000,0 mii lei vor fi distribuiți nemijlocit pentru acoperirea contribuției locale pentru contractarea inginerilor, asumate în cadrul implementării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare” cu valoarea totală de 23,5 mln. euro, primiți sub formă de grant. Valoarea grantului reprezintă circa 462 mil. lei, ceea ce este de circa 4,6 ori mai mult decât cheltuielile bugetului pentru anul 2019.

Astfel cheltuielile pentru anul 2019 sunt estimate cu circa 16339,4 mii lei, mai mult faţă de executarea efectivă în anul 2018. Cea mai mare pondere de creştere din volumul total de cheltuieli se referă la cheltuielile de personal, care constituie 48 la sută, valoric fiind 11343,3 mii lei, acest fapt fiind determinat de politicile statului în domeniu, adică majorările de salarii preconizate pentru angajaţii din instituţiile publice, care au fost aplicate începând cu 2018 și cele ce se vor aplica în 2019.

Cea mai mare pondere de cheltuieli în anul 2019 sunt pe domeniul învățământului, care reprezintă 43132,9 mii lei, care reprezintă 42 la sută din volumul total de cheltuieli, Un alt compartiment important de cheltuieli este întreținerea drumurilor locale, care constituie 18862,9 mii lei și reprezintă 18,4 % din volumul total de cheltuieli. 

Bugetul local va beneficia de transferuri din bugetul de stat în mărime de 52854,5 mii lei, inclusiv: cu destinaţie generală – 5787,3 mii lei şi cu destinaţie specială – 47067,2 mii lei, acestea din urmă includ 4891,3 mii lei pentru întreţinerea şcolilor sportive, pentru instituții din domeniul învățământului 37840,2 mii lei și 4335,7 mii lei din fondul rutier. Fondul de rezervă pentru anul 2019 este planificat în mărime de 1400,0 mii lei.

Consilierii municipali „reformează” bugetul

La data de 10 decembrie, în ultima zi când potrivit legii urmează să fie aprobat bugetul localității, aleșii locali s-au întrunit în ședință. Aceștia au discutat și aprobat cotele impozitelor și taxelor locale (care până în acest an erau parte a proiectului bugetului și erau aprobate drept anexă la decizia de aprobare a bugetului în a doua lectură)și bugetul municipal în prima lectură. 

În cadrul ședinței, aleșii locali au dat practic peste cap propunerea aparatului primăriei, modificând un șir de taxe și impozite locale care au diminuat veniturile bugetului municipiului cu circa 1,55 milioane de lei. Deficitul creat, va fi acoperit  din soldul disponibil la 1 ianuarie 2019, care estimativ poate ajunge la valoarea de 10 milioane lei. 

Au fost reduse taxele pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială cu 25% față de valoarea taxelor din anii precedenți. Diminuarea taxei menționate se răsfrânge la 13 poziții , iar taxa pentru unitățile comerciale cu suprafața mai mare de 2000 m2 a fost exclusă.  Spre exemplu, dacă agenții economici achitau în 2018, pentru unitatea comercială cu suprafața de la 40 m2 la 70 m2 5500 lei pe an, din 2019, aceștia vor achita doar 4125 lei sau cu 1375 lei mai puțin. 

Totodată, consilierii municipali au micșorat taxa balneară, pe care o achită Sanatoriul „Nufărul Alb” de la 2% la 1% din venitul vânzării biletelor de odihnă și tratament. 

Reducerile taxelor locale au dus la diminuarea veniturilor și respectiv limitarea unei potențiale investiții de 1,55 milioane lei în orașul Cahul. Spre exemplu, valoarea achiziției lucrărilor de crearea a rețelei de iluminat public pe str. Ștefan cel Mare a costat circa 0,5 milioane lei. Astfel a fost schimbată complet rețeaua de iluminat stradal pe distanța de 3 km. Din banii pe care nu-i va încasa bugetul local pe motivul diminuării taxelor puteau fi create încă cel puțin 9 kilometri de rețea de iluminat stradal fix ca acea de pe str. Ștefan cel Mare.  

Pe de altă parte, consilierii municipali au refuzat micșorarea taxei de piață încasată de piețele  autorizate din oraș pentru acordarea de locuri de comerț pentru fiecare zi de vânzare, după propunerea primarului Nicolae Dandiș. Această taxă nu afectează nicidecum bugetul orașului, este percepută de către agenții economici de la persoanele fizice care comercializează în piețe: agricultori, oameni simpli care vin să vândă excesul de producție proprie în piețele din oraș.  

În prima lectură, aleșii locali au aprobat pentru anul 2019 venituri în sumă de 96339,1 mii lei și cheltuieli în sumă de 102695,5 mii lei. La ședința din 10 decembrie, aleșii locali au amânat, prin decizie, aprobarea bugetului în lectura a doua pentru următoarea ședință. 

Mai puțini bani la cultură și salubrizare – mai mulți la drumuri 

Aprobarea bugetului municipal în a doua lectură a avut loc pe 18 decembrie. Principalele propuneri înaintate și susținute de către consilieri au fost reducerea cu circa 2 milioane de lei a cheltuielilor pentru salubrizare (achiziționarea unui utilaj și materiale de construcții pentru reabilitarea trotuarelor, a semnelor rutiere etc) și redirecționarea fondurilor la reparația drumurilor.

În acest mod, la 1 ianuarie 2019 Primăria municipiului Cahul nu va avea resurse financiare pentru a achiziționa sare și nisip pentru întreținerea drumurilor pe  timp de iarnă, nu va avea posibilitatea de a achiziționa indicatoare rutiere pentru asigurarea securității la trafic, nici chiar materiale săditor nu vor avea bani să procure.  

Totodată, de la programele „Exercitarea guvernării” și „Dezvoltare a culturii” au fost tăiați 500 mii lei și respectiv 700 mii lei și redirecționați tot la reparația drumurilor. 

Pentru aceste propuneri au votat majoritatea consilierilor aleși: 15 pro, 8 împotrivă și o abținere. În acest mod, cheltuielile preconizate pentru reparația drumurilor din municipiul Cahul vor depăși 21 milioane lei. 

De asemenea, Consiliul municipal, prin decizia sa a stabilită că specialiștii primăriei împreună cu comisiile de specialitate, în primul trimestru a anului 2019 să elaboreze și să prezinte consiliului spre aprobare devizele de cheltuieli pentru investițiile în infrastructură, activități culturale, tineret și sport.  

În acest mod, aleșii locali au încercat să stabilească un control minuțios asupra modului de cheltuire a banului public de către aparatul primăriei, stabilind prin decizie că toate cheltuielile pentru activitățile cultural/sportive urmează să fie aprobate direct de către consiliu. Cât de legale sunt astfel de imixtiuni în ordonarea creditelor urmează să se expună OT Cahul a Cancelariei de Stat, care nu pentru prima dată anulează prin instanță diferite anexe la buget ce contravin legii. 

Straniu este faptul că aleșii locali au lărgit numărul de activități culturale, la unele chiar au mărit și bugetul, dar la final au redus cu 700 mii lei cheltuielile pentru acestea. Spre exemplu, pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Muzică „Nufărul Alb”, în bugetul municipal erau prevăzuți 800 mii lei.

Pe de altă parte, nu a fost clară modificarea de 500 mii lei de la subprogramul „Exercitarea guvernării”, în cadrul ședinței fiind auzit cuvântul „salariu”, dar rămâne să așteptăm finisarea procesului verbal al ședinței și controlul legalității deciziei în cauză. 

Analizând proiectul bugetului pentru anul 2019, am înțeles că mult mai importante sunt rapoartele de executare a bugetului, ori modul cum a fost cheltuit deja banul public este un subiect mult mai important decât  cum urmează să fie cheltuit. Să nu uităm că în anul următor, bugetul local poate suferi diferite modificări, nici tot soldul disponibil la începutul perioadei de gestiune nu este prezentat drept parte componentă a bugetului pentru anul 2019. 

V. Hotnogu 

P.S. Anticipăm lungi dispute în ceea ce privește deciziile de aprobare a bugetului local. În caz că au fost careva încălcări de lege în procesul de adoptare a bugetului, aceste decizii pot fi anulate, iar orașul riscă să aibă în noul an un buget provizoriu. 

Articole similare