Publică un anunț
piatasud.md

Cahulenii vor plăti lunar cu circa 31 lei mai mult pentru serviciile de apă și canalizare

Cahulenii vor plăti lunar cu circa 31 lei mai mult pentru serviciile de apă și canalizare

Aleșii locali au aprobat, din nou, eliminarea scutirilor pentru populație la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare.

Decizia a fost adoptată pe 23 februarie și va intra în vigoare o dată cu semnarea acesteia de către președintele ședinței.

Astfel, proiectul de decizie propus de doamna Natalia Culeva și coordonat de Primarul orașului, Nicolae Dandiș, prevede menținerea facilității de achitare diferențiată pentru primele trei m3 de apă doar pentru „Consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, veteranii războiului al doilea mondial pentru consumul de pînă la 3m3” și „Ceilalţi consumatori din fondul locativ şi consumatorii raportaţi în mod legal la această categorie, consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, veteranii războiului al doilea mondial pentru consumul ce depăşeşte 3m3 ”.

Aceasta înseamnă eliminarea tarifului preferențial pentru primii 3m3 de apă pentru celelalte categorii de consumatori și va mări suma facturată, cu 31,50 lei lunar. 

Dacă până în prezent, populația achita pentru 3 m3 de apă 9 lei/m3 (6 lei servicii apă și 3 lei servicii canalizare), iar pentru cantitatea ce depășește acești 3 m3 se achita 19,50 lei/m3 (12 lei servicii apă și 7,3 servicii canalizare), acum, în afară de categoriile susmenționate, tariful va fi de 19,50 lei pentru toți. 

Reprezentanții întreprinderii menționează că această modificare a tarifelor va aduce anual întreprinderii circa 2 milioane de lei venituri adăugător, astfel soluționând problemele de ordin financiar cu care se confruntă la moment operatorul economic. .  

Pe de altă parte, Pavel Anton, președintele fracțiunii PCRM din Consiliu a propus alocarea fondurilor  din bugetul orășenesc, evitând astfel majorarea tarifelor pentru populație. Propunere care nu a fost susținută. 

Menționăm că, în trecut am mai fost tentative de a ajusta tariful la serviciile de apă și canalizare, toate fiind anulate de instanța de judecată.

PotrivitLegii nr. 303 din 13.12.2013privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 7 alin. (2) lit. j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale , iar autoritatea publică locală (art. 8, alin (1) lit. c)) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie.

Articole similare