Publică un anunț
piatasud.md

Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul

Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul

Pe 17 octombrie, Consiliul raional Cahul anunță cererea ofertelor de prețuri pentru Întreținerea periodică și reparații la drumul local L673 R32, s. Alexanderfeld. Valoarea estimată a contractului este de 1,99 milioane lei. Perioada depunerii ofertelor finisa pe 31 octombrie, iar criteriu de atribuire a contractului a fost stabilit cel mai mic preț.   

Drept preambul la această analiză a procedurii de achiziții, menționăm că recent, presa națională a difuzat o presupusă investigație unde este prezentat și segmentul de drum pentru care Consiliul raional Cahul a demarat procedura de achiziție.  În materialul video este menționat că lucrări de întreținere periodică ar fi trebuit să fie executate pe acest segment de drum încă în anul 2021. Compania, actualmente este vizată în dosarul de corupție în care figurează și funcționari din cadrul consiliului raional Cahul.  

Ce presupun lucrările

Cine a participat la licitație

Profilul companiei câștigătoare 

Am analizat procedura de achiziții, caietele de sarcini, dar și  ofertele care au fost înaintate către autoritatea locală. Despre modul în care a avut loc achiziția și cine a obținut contractele de Întreținerea periodică și reparații la drumul local L673 R32, s. Alexanderfeld, citiți în continuare. 

Ce prevede documentația de atribuire

În anunțul de participare este stabilită că termenul de executare a lucrărilor și de valabilitate a contractului este 31 decembrie 2022. Totodată, În anunț este stabilit că garanția pentru ofertă este de 1% (maxim 2% potrivit legislației) iar garanția pentru buna executare a contractului de 5% (maxim 15% potrivit legislației.) De asemenea, un aspect important este că pentru participarea la această achiziție, cifra medie anuală de afaceri nu trebuie să fie mai mică de 1 milion de lei, ceea ce este conform legislației care stipulează că această cifră nu trebuie să depășească de 2 ori valoarea estimată a lotului, iar autoritatea ar fi putut să stabilească, în cazul dat o valoare de 4 milioane lei cifra de afaceri, ce ar limita într-o oarecare formă participarea  a unor agenți economici la licitație. 

Ce presupun lucrările

Lucrările de presupun: 

1. Lucrări de amenajare a carosabilului 

Acest compartiment prevede Curățarea drumurilor modernizate, de noroi și murdărie pe o suprafață de 5560 metri pătrați, ceea ce ar însemna circa un km lungime; Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminți din beton asfaltic pe suprafața de 138 m2; Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic pe suprafața de 178 metri pătrați. 

De asemenea, este prevăzută îmbrăcămintea din beton asfaltic cu agregat mare,  cu grosimea de 5 cm, așternută pe o suprafață de 220 metri pătrați, Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic ; Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mărunte  pe o suprafață de 4800 metri pătrați. Tăierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder pe o lungime de 20 km.

2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje 

Aceste tipuri de cheltuieli nu le-am văzut incluse într-o licitație similară analizată recent.  Astfel, sunt incluse servicii de transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t; transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp.. și transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp.. pe distanța totală de 52 km. 

Cine a participat la licitație

La licitație au participat două companii, care au venit cu ofertele: 

IM CRDSL Cahul cu o ofertă de 1 667 533,86 MDL Fără TVA

SRL Masterdrum cu o ofertă de 1 931 128,33 MDL Fără TVA

Conform deciziei autorității contractante, contractul a fost oferit IM CRDSL Cahul cu o ofertă de 1 667 533,86 MDL, care a fost oferta cu cel mai mic preț. Oferta IM CRDSL Cahul este cu circa 332,5 mii lei mai mică decât valoarea estimată a achiziției.  

Din analiza setului de documente publicate de către ÎM CRDSL Cahul, a fost stabilită că la licitația actuală, întreprinderea deja deține certificatele ISO care le permite participarea la licitații, pe care nu le dețineau în luna mai 2022. 

Citește și : Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută

Profilul companiei câștigătoare 

Întreprinderea Municipală de Construcție și Reparație a Drumurilor și Spațiilor Locative Cahul a fost înregistrată în anul 1992, fondatorul unici fiind Consiliul orășenesc (municipal) Cahul.    

În 2021, ÎM CRDSL a avut contracte cu autoritățile locale din raionul Cahul la suma totală de circa  3,89 milioane lei, și nici un contract cu Primăria mun. Cahul. În anul 2022, pe lângă contractul atribuit în cadrul acestei licitații, mai efectuează lucrări de circa 310 mii lei în s. Alexanderfeld, raionul Cahul. 

Recomandări privind procedura de achiziție 

  1. Publicarea deciziei de atribuire pe M Tender și a scrisorilor de informare transmise către agenții economici (unde, conform legii sunt indicate motivele respingerii ofertei, dupa caz). La această procedură astfel de acte nu au fost publicate. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare