Publică un anunț
piatasud.md

Care este raportul femei/bărbați în activitatea Poliției

Care este raportul femei/bărbați în activitatea Poliției

Reforma Poliției din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, prevede printre acțiunile cele mai importante și creșterea participării femeilor în activitatea polițienească. Într-un raport recent al Asociației Promo-LEX, se arată că ponderea, în ansamblu, a femeilor în poliție era de 18 la sută în 2019, iar la mijlocul anului 2020, numărul femeilor angajate în poliție din totalul de 7866 (inclusiv persoanele care se aflau în concediu de îngrijire a copilului, era de 1720), ceea ce constituie 20,5 %. 

Totuși, experții Promo-LEX consideră că ponderea femeilor în Poliție ar trebui calculată din numărul persoanelor angajate și aflate în funcție efectiv. Din calcul urmează a fi exclus numărul persoanelor al căror contract de muncă este suspendat din varii motive (inclusiv persoanele aflate în concediu de maternitate/paternitate/de îngrijire a copilului). În locul persoanelor aflate în aceste concedii, în mod obișnuit, se angajează alte persoane pe o perioadă determinată, iar sumarea acestor două categorii duce la distorsionarea cifrelor privind reprezentarea femeilor în Poliție.

Potrivit Raportului de activitate a poliției pentru primul semestru al anului 2020, în perioada de referință au fost angajate 478 de persoane (92 – femei, 386 – bărbați) și au fost concediate 477 de persoane (75 – femei, 402 – bărbați). Totodată, deși sunt depuse eforturi privind suplinirea funcțiilor vacante, rămâne în continuare îngrijorător numărul mare de funcții vacante în cadrul IGP. La 30 iunie 2020, 690 de funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 564 de funcţii poliţieneşti de subofiţeri și 35 de funcții civile erau vacante.

“Dorim să evidențiem faptul că pentru prima dată în istoria Poliției, în ultimii 2 ani, interesul pentru respectarea egalității de gen și crearea șanselor egale pentru femei și bărbați, este însoțit de acțiuni concrete. Astfel pregătirea celor 10  formatori în domeniul egalității de gen (5 femei și 5 bărbați) din diferite zone ale țării, a contribuit esențial la sensibilizarea angajaților Poliției în cadrul orelor de pregătire profesională ce a avut loc în toate subdiviziunile Poliției.

Aceasta a permis o informare a efectivului despre mecanismele naționale și internaționale de asigurare a egalității de gen, problematica de gen la locul de muncă și modul de soluționare a acesteia. Cu toate acestea, chiar dacă au fost înregistrate progrese în ceea ce privește numărul femeilor în poliție, cu regret, putem constata un procent mic (11,2%) de femei polițiste care ocupă funcții de conducere. În mare parte ele ocupă funcții ca: șef de serviciu, șef-secție, șef-adjunct de direcție”, se arată în avizul Femeilor din Poliție asupra planului de acțiuni al IGP privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție pentru perioada 2016-2020.

Potrivit lui Andrei Sîrbu, șeful Inspectoratului de Poliție din Cahul, la moment 30% din angajații inspectoratului, sunt femei.

Acest articol a fost produs  cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare