Publică un anunț
piatasud.md

Ce înseamnă Bugetare Participativă?

Ce înseamnă Bugetare Participativă?

Bugetarea participativă este un mecanism de implicare a cetățenilor în procesul decizional la nivel local și la dezvoltarea unui dialog constructiv dintre administrația publică locală și cetățeni.

Bugetarea participativă presupune ca cetățenii să identifice probleme, să elaboreze soluțiile și să estimeze costurile, scriind propuneri de proiect, ce vor fi înainte spre finanțare către administrația publică locală.

Astfel, cetățenii sunt cei care prioritizează problemele locale, administrația publică vine doar cu expertiza legală și tehnică, decizia finală de finanțare fiind luată de cetățeni. 

Aceasta nu înseamnă că Administrația publică va finanța doar aceste proiecte, acest mecanism vine să dezvolte implicarea oamenilor de rând în procesele decizionale, în elaborarea și executare bugetului local, dar și să fie mult mai implicați în viața comunității sale. 

Cum se desfășoară procesul de bugetare participativă în diferite localități din Republica Moldova? Iată câteva exemple:

Municipiul Chișinău

Procesul de bugetare participativă este implementat în mun. Chișinău din anul 2017. Consiliul municipal a aprobat regulamentul cu privire la bugetul civil, care prevede clar domeniile de competență a Primăriei pot fi scrise proiectele (infrastructură urbană, culturală și socială; mobilitate urbană; Smart City; democrație locală; educație, tineret și sport), componența și atribuțiile Comisiei de evaluare tehnico-legală, calendarul depunerii proiectelor și regulile de selectare ale acestora. 

Alegerea proiectelor se realizează prin vot deschis în incinta Primăriei și a preturilor, precum și prin vot online. Totodată, regulamentul garantează sumă minimă de 3 milioane de lei din bugetul municipal pentru finanțarea proiectelor.

În anul 2017, au fost depuse 53 de propuneri de proiecte, din care 40 au fost acceptate, 11 acceptate condiționat și 2 respinse. Au fost implicați 4757 de cetățeni. Bugetul total a constituit 5,7 milioane de lei, din care 4,3 mln. Au fost din bugetul municipal și 1,4 mln. lei au fost co-finanțate.

În anul 2018, au fost depuse 73 de propuneri de proiecte, din care 41 de proiecte au fost acceptate spre finanțare, iar 32 de proiecte au fost respinse.

Municipiul Bălți

Procesul de bugetare participativă în mun. Bălți se realizează din anul 2016, când au fost depuse 6 proiecte scrise de către cetățeni pe problemele publice.  

În anul 2017, administrația publică locală a adoptat bugetarea participativă drept politică publică print adoptarea regulamentului de implementare a proiectului „Buget civil”, care prevede scrierea cererilor de finanțare de către grupuri de inițiativă civică pe o problemă de interes public din localitate. 

Domeniile în care se încadrează proiectele se referă la amenajarea și înverzirea teritoriilor, dezvoltarea culturii fizice și a sportului de masă, amenajarea terenurilor de joacă, amenajarea obiectelor de depozitare a resturilor menajere și a gunoiului, crearea spațiilor tematice, desfășurarea activităților caritabile, sociale, de voluntariat, educative și culturale. În anii 2017 și 2018, pentru finanțarea proiectelor au fost prevăzută o sumă de 120 00 lei, pe când în anul 2019, finanțarea proiectelor civile a atins nivelul de 420 000 lei.

În anul 2017 au fost finanțate 11 proiecte, iar în 2018 – 10 proiecte.

Cimișlia – Valoarea bugetului propus pentru anul 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 100 mii lei. Valoarea maximă alocată din buget pentru un proiect este de  10 mii lei.

Florești – Valoarea bugetului propus in anul bugetar 2019, în cadrul procesului de bugetare participativa pentru proiectele selecţionate este de 1.000.000 lei, inclusiv TVA. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 500.000 lei.

Bugetarea Participativă este un proces de consultare a cetățenilor și în România

Sibiu – Fiecare propunere de proiect  trebuie să aibă un cost total de cel mult 150.000 euro.

Cluj-Napoca – Valoarea maximă a bugetului anul 2019 este estimată per fiecare proiect de 150.000 euro. 

Municipiului Deva – Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 RONI.

Un proiect de decizie care viza aprobarea bugetării participative drept politică publică locală în mun. Cahul a fost propus pe ordinea de zi a ședinței consiliului municipal din 22 august 2019, dar a fost scos din ordinea de zi nefiind admis spre dezbatere. 

Articole similare