Publică un anunț
piatasud.md

Circulația mașinilor de mare tonaj este restricționată pe drumurile naționale

Circulația mașinilor de mare tonaj este restricționată pe drumurile naționale

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a informat operatorii de transport rutier și conducătorii auto că se interzice, provizoriu, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj cu greutatea totală de peste 20 tone pe drumurile naționale. Restricția este valabilă pentru zilele în care se prognozează o temperatură a aerului ce depășește 30°C, între orele 10:00 și 20:00.

Măsura restricționării circulației rutiere are ca scop prevenirea deteriorării îmbrăcămintei rutiere pe drumurile publice în condițiile unor temperaturi ce depășesc 30°C și sunt prevăzute de art. 8 al Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995 și ordinul nr. 318/218 din 25.06.2018 ”Privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile din Republica Moldova”, emis de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne.

Restricțiile instituite nu se referă la vehiculele care efectuează transporturile de persoane, animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele dotate cu echipamente de prim ajutor și /sau antrenate la prevenirea, lichidarea situațiilor excepționale, vehiculelor antrenate la reabilitarea drumurilor care transportă mixturi asfaltice preparate la cald.

Efectuarea transportului rutier cu încălcarea restricţiilor de circulație a mijloacelor de transport de mare tonaj cu greutatea totală de peste 20 tone pe drumurile naționale la temperatura aerului mai mare de 30°C, se sancționează cu aplicarea prevederilor stabilite de art. 224 alin. (12) Cod Contravențional al Republicii Moldova.

Administratorii drumurilor vor informa utilizatorii de drumuri și Serviciul Vamal despre restricțiile provizorii la circulația pe drumurile naționale.

Articole similare