Publică un anunț
piatasud.md

CNA: Tot mai multe construcții sunt ridicate ilegal în municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul

CNA: Tot mai multe construcții sunt ridicate ilegal în municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul

Problemele din sectorul construcțiilor, inclusiv tendințele de corupție în procesul autorizării, construirii şi înregistrării bunurilor imobile în mun. Chişinău, Bălţi şi Cahul, au fost analizate în cadrul unui Studiu strategic, efectuat de către Direcția analitică a CNA.

Documentul vizează perioada 2018-2021 și are la bază analiza a numeroase informații, deținute de către administrațiile publice locale ale celor 3 municipii, dar și informații culese din Registrul bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice. 

Astfel, în procesul documentării, autorii Studiului au constatat mai multe vulnerabilități și riscuri, atribuite domeniului construcțiilor. Acestea au fost depistate pe tot procesul de edificare a bunurilor imobile, începând cu etapa de planificare a construcțiilor, de eliberare a actelor permisive, de monitorizare a lucrărilor până la recepția finală a obiectelor. Ofițerii CNA au formulat mai multe recomandări pentru un șir de autorități, implicate în procesul de construcții, pentru a îmbunătăți legislația în domeniu și a exclude riscurile de corupție. 

Autorii consideră că administrația publică locală trebuie să exercite un control mai riguros asupra procesului de edificare a construcțiilor prin monitorizarea eliberării actelor permisive, în scopul neadmiterii abaterilor aferente. De asemenea, primăriile trebuie să-și dezvolte competențele de constatare, documentare și contracarare a construcțiilor ilegale și să atragă specialiști în domeniu, reieșind din complexitatea activităților ce se impun. 

Autorii studiului mai susțin că aprobarea unui regulament de demolare a construcțiilor și modificarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, în special a celor finanțate din surse private, ar exclude mai multe vulnerabilități și ar corecta situația din domeniul construcțiilor în trei cele mai mari orașe ale țării. Totodată, ei consideră important ca în momentul înregistrării bunurilor în Registrul bunurilor imobile, statul să solicite obligatoriu actele permisive pentru efectuarea construcțiilor. 

Articole similare