Publică un anunț
piatasud.md

Concesionarea zăcământul de apă minerală Cahul – din nou amânată

Concesionarea zăcământul de apă minerală Cahul – din nou amânată

Fondul de Dezvoltare Regională a investit circa 11 milioane de lei, bani publici, pentru a reabilita zona și nemijlocit Lacul Sărat.

Atunci, toți visau cu ochii deschiși că în câțiva ani cahulenii și nu numai vor putea beneficia de apele curative de la Cahul, așa cum a fost cândva, până la distrugerea lacului și a  sondei.

Banii publici care au fost investiți în această zonă și nemijlocit în reabilitarea bazinului lacului, au ajuns a fi bani aruncați în vânt. Bazinul lacului, dacă nu va fi folosit, în câțiva ani va degrada, și situația va reveni la cea de până la reabilitare. De mai bine de 2 ani, problema aprovizionării lacului cu apă minerală se zbate între prevederile legale și potența funcționarilor de la ministerul de ramură. 

De mai bine de 2 ani, tot se încearcă a se da în concesiune rezerva de apă minerală Cahul, doar că de fiecare dată se tot  găsesc argumente ca întreprinderea fondată de Consiliul municipal Cahul să nu ajungă să concesioneze aceste rezerve. Pe de o parte, argumentele funcționarilor sunt logice, doar că se creează o impresie că nu cine trebuie participă la acest concurs, sau pe ultima sută de metri au mai apărut unii doritori de a deține dreptul de extragere a apelor minerale Cahul. 

Concursul de concesionare, anunțat pentru 14 februarie 

 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova a anunțat că va desfășura concursul de concesionare a zăcământul de apă minerală „Cahul” pe 14 februarie 2019, concesionarea zăcămintelor urmând să fie  semnată pentru 25 de ani. 

Obiect al concesiunii îl constituie zăcământul de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C1 (procesul-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile nr.7629 din 26 mai 1976). Concesiunea are drept scop menţinerea nivelului apei în Lacul Sărat prin atribuirea în folosinţă a zăcământului de apă minerală naturală „Cahul”, urmare a implementării proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul”.

Ofertele de participare la concurs urmau să fie aplicate până la data de 8 februarie,, fiind însoțite și de o garanție bancară de 350 mii lei. 

Pentru a participa la Concurs, și a asigura astfel concesionarea zăcământului de către întreprinderea fondată, CM Cahul permite primăriei să participe în calitate de partener, să suporte toate cheltuielile și să prezinte garanția bancară. Totodată, investiția în forarea sondei tot ar urma să fie suportată de CM Cahul, dat fiind faptul că 2 milioane de lei, este o investiție rezonabili în situația când pentru reparația drumurilor s-au alocat anul acesta mai bine de 20 milioane de lei. 

Concursul a avut loc cum și era planificat, pe 14 februarie. Ofertant pentru acest concurs, cât nu a părea de straniu a fost doar  S.R.L. „Lacul Sărat Cahul” în parteneriat cu Primăria Cahul. 

La 22 februarie, la sediul Primăriei Cahul a venit răspunsul oficial al comisiei de concurs: 

„Urmare a ședinței Comisiei de concurs de deschidere și examinare a ofertei prezentate de un singur solicitant al concesionării (ofertant), s-a stabilit că oferta, depusă la data de 08.02.2019 de către solicitantul concesiunii (ofertantul) S.R.L. „Lacul Sărat Cahul” pentru  concesionarea zăcământului de apă minerală „Cahul”  nu se încadrează în condițiile de eligibilitate, deoarece unele documente prezentate nu confirmă eligibilitatea ofertantului conform cerințelor Documentației standard…
Astfel, în temeiul pct. 140 lit. b) și pct. 141 din Regulamentul privind procedurile  standard și condițiile generale de selectare al partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012, Comisia de concurs a decis că oferta se declară necorespunzătoare și se respinge, precum și anularea procedurii derulate și finalizarea concursului de concesionare a zăcământului de apă minerală naturală „Cahul” inițiat la 28.11.2018”

În așa mod, unicul ofertant și unica structură care ar putea asigura condițiile concursului, adică asigurarea funcționării zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, a  fost respins pentru că nu au întrunit toate cerințele concursului, iar concursul a fost anulat și finalizat. Din acest răspuns înțelegem doar un singur lucru: nu este clar când va mai avea loc un concurs de concesionare sau dacă va mai avea loc în genere. 

Articole similare