Publică un anunț
piatasud.md

Consilierii municipali au ales Consiliul de Administrare al „Apă-Canal” Cahul

Consilierii municipali au ales Consiliul de Administrare al „Apă-Canal” Cahul

Pe 5 octombrie , în cadrul ședinței Consiliului Municipal Cahul au fost numiți cei 7 membri ai Consiliului de Administrare a Societății pe Acțiuni „Apă-Canal” Cahul, dar și aprobate un șir de regulamente.

Dezbaterile, care au durat mai mult de 3 ore au dus la aprobarea regulamentelor de activitate a societății, numirea consiliului de administrare, ceea ce a permis ulterior deblocarea activității societății și inițierea unor proceduri vitale pentru întreprindere.

Inițial, proiectul de decizie propus de către conducerea orașului a stârnit numeroase contradicții și neclarități. toate acestea pe motiv că cei care au pregătit acel proiect de decizie nu au înțeles până la capăt modul în care Consiliul municipal Cahul adoptă decizii în calitatea sa de acționar majoritar. 

Proiectul de decizie suna în felul următor: „Cu privire la desfăşurarea adunării generale a acţionarilor Societăţii pe Acţiuni Apă-Canal Cahul”, și presupunea aprobarea doar a ordinii de zi a adunări generale a acționarilor. Această abordare a problemei a stârnit largi dezbateri pe marginea modului de adoptare a deciziilor în cadrul adunării generale a acționarilor și a modului de desfășurare a acestei adunări. Într-un final, aleșii locali au fost convinși de către juriștii din consiliu că doar decizia Consiliului, în temeiul legii și în situația când Consiliul este acționar unic, reprezintă decizia Adunării generale a acționarilor, nu este nevoie de convocat această adunare, ori consilierii municipali în parte nu sunt deținători ai acțiunilor. 

Consiliul de administrare a întreprinderii: 5 consilieri municipali, 1 reprezentant al primăriei și un reprezentant de la întreprindere.  

Astfel, Aleșii locali au aprobat lista nominală a celor 7 membri ai consiliului de administrare a întreprinderii și anume pe: 1. Olesea Baragan, Contabil – Șef Primăria mun. Cahul; 2. Alexandru Tolocenco, S.A. „Apă-Canal Cahul”; 3. Vladimir Zarițchi, fracțiunea PSRM; 4. Tatiana Fulea, fracțiunea PCRM; 5. Serghei Cuzmin , fracțiunea PCRM; 5. Natalia Dimitriuc, fracțiunea PPPN; 6. Oxana Pasat, fracțiunea PPPN. 

De menționat că în consiliul de administrare nu a fost acceptat nici un membru al „opoziției neformale de dreapta” dar nici nu au fost aleși membri în Comisia de Cenzori. Faptul că administrarea întreprinderii a fost practic preluată de majoritatea neformală de stânga reprezintă o asumare a guvernării și a tuturor riscurilor legate de activitatea acestei întreprinderi, mai ales că membrii consiliului de administrare duc răspundere pentru deciziile aprobate, inclusiv datoriile.

Totodată, consilierii au decis și remunerarea membrilor consiliului de administrare și a comisiei de cenzori  în mărime de 750 lei per ședință, fix în același cuantum ca și remunerarea consilierilor orășenești per ședință. Membrii consiliului și a comisiei de cenzori vor fi remunerați începând cu al doilea semestru al anului viitor, până la moment prestând munca voluntară. 

Decizia privind numirea membrilor consiliului de administrare face posibil ca acesta să inițieze concursul de ocupare a funcției vacante de Director al S.A. „Apă-Canal Cahul”. 

Articole similare