Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul municipal Cahul se convoacă în ședință ordinară pe 28 mai | vezi ce subiecte vor fi discutate

Consiliul municipal Cahul se convoacă în ședință ordinară pe 28 mai | vezi ce subiecte vor fi discutate

Conform dispoziţiei primarului municipiului Cahul  nr.297 din 21.05.2024 se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.4(8) la data de 28.05.2024, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe,  etajul IV. 

Pe ordinea de zi sunt 21 de întrebări. Vedeți proiectele de decizie mai jos:

1-Cu privire la modificarea anexei 4 la buget
2-Cu privire la completarea deciziei CMC din 2022 privind Regulamentul – premii
3-Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Cahul și municipiul Cluj-Napoca România
4-Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului municipal Cahul în comisia de concurs de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolare din mun.Cahul
5- Cu privie la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică 
6-Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul
7-Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală de locuit
8-Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt pentru casa individuală de locuit
9-Cu privire la transmiterea terenului în comodat C.R.
10-Cu privire la stabilirea servitutei la bunul imobil proprietate privată
11-Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat
12-Cu privire la scoaterea la licitaţie publică a bunului imobil proprietate a UAT
13- Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil proprietate privata 
14- Cu privire la proiectarea și renovarea rețelelor electrice Premier Enegjy
15- Cu privire la proiectare si constructia garaj SA Apa Canal Cahul
16-Cu privire la reconirmarea dreptului la spațiul locativ
17-Cu privire la examinarea notificării IM GCL Cahul
18- Cu privire la examinarea notificării
19-Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2023 a IM CSF Virginia Cahul
19.1-anexa raport IM CSF Virginia Cahul
20-Cu privire la conferire titlu cetatean de onoare – Jabineț Jana
21-Cu privire la conferire cetatean de onoare

Ședințele Consiliului municipal Cahul sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii.
Ziuadeazi va transmite LIVE ședința.

Articole similare