Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul raional Cahul se convoacă în prima ședință din acest an. Ordinea de zi

Consiliul raional Cahul se convoacă în prima ședință din acest an. Ordinea de zi

Prima ședință din 2022 a COnsiliului raional Cahul este anunțată pentru data de 24 martie. Ședința va avea loc cu începere de la 10:00, în incinta Consiliului raional, etajul II, sala de ședințe. 

Ordinea de zi publicată pentru prima ședință din 2022 este următoarea: 

1. Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2021.

2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2021.

3. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul II al anului 2021.

4. Cu privire la limitele alocațiilor financiare la întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor de interes raional pe anul 2022.

5. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

6. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara-vara anului 2022.

7. Cu privire la aprobarea unor acorduri de colaborare.

8. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-23 din 17 ianuarie 2022.

9. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare.

10. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.

11. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune.

12. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

13. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”.

14. Despre modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia”.

15. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 05/01-V din 03.10.2019 „Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unor bunuri imobile”.

16. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

17. Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliului Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/11-I din 10 iunie 2004.

18. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2022.

19. Cu privire la acordul preluării în proprietatea publică a raionului Cahul a unor bunuri imobile.

20. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

21. Cu privire la numirea în funcție.

Precizăm că ședințele Consiliului raional Cahul sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii. 

Totodată, ședința va fi transmisă LIVE pe pagina de Facebook a www.ziuadeazi.md

Articole similare