Subscribe la telegramul nostru
Telegram

Cooperarea transfrontalieră dintre România și Moldova va fi dezvoltată prin Programul Interreg NEXT

Cooperarea transfrontalieră dintre România și Moldova va fi dezvoltată prin Programul Interreg NEXT

Comisia Europeană a aprobat Programul Interreg NEXT România-Moldova 2021-2027, care prevede alocarea a 77 de milioane de euro destinați pentru cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova în vederea îmbunătățirii educației, asistenței medicale și a conservării naturii, transmite MOLDPRES.

În cadrul Programului vor fi finanțate activități din obiectivele de politici și obiectivele specifice Interreg selectate în procesul de elaborare a Programului, urmare a analizei situației din aria eligibilă și a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum și cu potențialii beneficiari. Acestea prevăd Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon; Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă; Obiectivul specific Interreg 1 – O mai bună guvernanță în materie de cooperare; Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranței și securității Europei.

Programul va investi în prevenirea și reziliența riscurilor de dezastre naturale, în conservarea biodiversităţii, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea economică a comunităţilor locale. De asemenea, Programul va investi în educație și formare (de exemplu, construcția sau modernizarea școlilor și universităților, modernizarea echipamentelor digitale). Totodată, va fi finanțat sectorul medical prin investiții în infrastructură și echipamente medicale noi de ultimă generație. În final, programul va investi în turism și cultură, îmbunătățind accesul la monumentele istorice din zonă.

Procesul de programare pentru Interreg NEXT România-Republica Moldova a început prin constituirea Comitetului Comun de Programare și aprobarea metodologiei de pregătire a programului, în septembrie 2020. În procesul de elaborare a programului au fost desfășurate mai multe consultări care au implicat autorități naționale, regionale, locale, publice, parteneri economici și sociali, organisme relevante care reprezintă societatea civilă, instituții de cercetare și universități.