Publică un anunț
piatasud.md

Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale

Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale
© sursa foto: diez.md

În 2022, Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 70 de cereri eligibile, înaintate de către femeile micro-antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice.

Proiectul de Reziliență Rurală (RRP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători (Fondul ASAP), vizează consolidarea rezilienței la schimbările climatice, precum și a securității alimentare și nutriționale a gospodăriilor rurale, prin promovarea diversificării afacerilor femeilor din zonele vulnerabile la sărăcie și la schimbări climatice.

Aria de implementare a Proiectului pilottoate localitățile rurale, care sunt sub controlul Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepția agenților economici care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea în localitățile urbane.

Grupul țintă: femeile micro antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice  – persoane fizice sau juridice (afaceri fondate și administrate de femei), înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juridică, care practică activități agricole sau activități conexe agriculturii la scară micro, sunt vulnerabile la schimbările climatice și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului

I Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant:

(1) Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot;

(2) Veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu a depășit 1 milion de lei;

(3) Suprafața totală a terenurilor (în proprietate și în arendă) aflată în gestiune a tuturor membrilor Gospodăriei[1], nu va depăși 10 hectare;

(4) Activitatea economică se bazează pe proprietate privată, este fondată și administrată de femei;

(5) Dispun de toate licențele și autorizațiile necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității economice.

Important!

  • Prioritate pentru finanțare se va acorda femeilor tinere economic active
  • Se va ține cont de faptul că solicitantele de finanțare sunt orientate economic și comercial, iar comercializarea producției (cel puțin 30% din volumul producției proprii) nu va afecta securitatea alimentară și nutrițională a Gospodăriei.
  • Afacerile care au beneficiat de credite în cadrul Programelor IFAD anterioare sunt eligibile pentru finanțare.

II Cereri de finanțare ne-eligibile. Vor fi considerate ne-eligibile cererile care:

(1) Reprezintă afacerile aflate în proces de insolvență, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;

(2) Solicită finanțare pentru implementarea unui proiect investițional în comun cu un alt agent economic;

(3) Sunt depuse de entități fizice și juridice, fondatori a acestor entități, membri ai Gospodăriei au beneficiat anterior de granturi în cadrul Programelor IFAD VI, IFAD VII și alte programe IFAD în derulare.

III Activități și cheltuieli eligibile:

Activități eligibile

(1) Orice activitate agricolă desfășurată în aria de implementare a proiectului, de către femeile micro antreprenoare, în activități de producere primară (horticultură, culturi de câmp, etc), activități post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole.

(2) Adițional, sunt eligibile activitățile conexe agriculturii (ex. panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.) ca formă de adaptare și reducere a vulnerabilității femeilor la șocurile climatice prin reducerea dependenței acestora de activitățile agricole și care au ca urmare creșterea veniturilor (reducerea sărăciei).

Cheltuieli eligibile:

(1) Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);

(2) Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe). Însă, dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli (capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție), acestea pot fi acoperite din credit (până la 30 % din porțiunea de credit) și din contribuția beneficiarului, luând-se în calcul limitele impuse la punctul 5 de mai jos.

Important!

  • Resursele PRR (credit + grant) pot fi utilizate pentru cheltuieli eligibile la valoarea netă (fără TVA);
  • Toate bunurile procurate din resursele PRR trebuie să fie noi și însoțite de garanția de bună funcționare;
  • Pentru finanțarea agroturismului – eligibil pentru finanțare poate fi construcția/ reconstrucția și renovarea caselor de vacanțe rurale, echipamentului sau mașinilor agricole specifice activității agro-turistice;
  • Pentru construcția și reparația încăperilor de producere, depozitelor pentru păstrarea produselor agricole, etc – eligibile pentru finanțare vor fi doar materialele de construcție (confirmate prin Devizul de cheltuieli elaborat și avizat de un specialist licențiat);
  • Finanțarea procurării serelor/ construcțiilor metalice vor fi eligibile dacă sunt procurate de la companii specializate.
  • În cadrul fermelor zootehnice, vor fi eligibile doar cheltuielile/investițiile menite să îmbunătățească condițiile de funcționare a fermelor și managementul corect al deșeurilor, nu și procurarea animalelor;

IV Activități și cheltuieli ne-eligibile: 

Activități ne-eligibile

(1) Producerea și comercializarea soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) și a tutunului;

(2) Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare comercializării producției proprii);

(3) Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi.

Cheltuieli ne-eligibile:

(1) Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;

(2) Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;

(3) Procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor și alte activități nocive pentru mediu;

(4) Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;

(5) Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituțiile publice)

(6) Bunurile care au fost aprobate sau au fost finanțate/subvenționate din alte resurse de grant/subvenții acordate de Agenții publice (AIPA, ODIMM) și alte instituții donatoare (ex. Banca Mondială, BEI, UNDP), etc.,

(7) Bunurile procurate de mâna a doua;

(8) Bunurile procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat.

V Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant)

Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 300.000 MDL, care va include o porțiune de grant.

Până la suma de 105. 000 MDL se aplică proporția 80/20, după cum urmează:

– porțiunea de grant – 80%, dar nu mai mult de 84.000 MDL;

– porțiunea de credit – 20 %, dar nu mai mult de 21.000 MDL.

În cazul în care solicitanții de finanțare intenționează să implementeze proiecte investiționale mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 216.000 MDL, însă suma porțiunii de grant nu va depăși în nici un caz 84.000 MDL.

VI Contribuția beneficiarei:

Cel puțin 5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

Mai multe detalii și documentele de referință le găsiți aici.

Articole similare