Publică un anunț
piatasud.md

Cu 2 cumnate în conducerea raionului a ajuns Director la Centrul Stomatologic Raional Leova. A fost sesizată procuratura

Cu 2 cumnate în conducerea raionului a ajuns Director la Centrul Stomatologic Raional Leova. A fost sesizată procuratura

La data de 16 aprilie 2020, Președintele raionului Leova numește prin dispoziție un nou Director la Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Leova”, dispoziție contestată de către angajații instituției.

În funcția dată a fost numit Sergiu Granici, fost avocat, până la numirea în funcția dată a lucrat în calitate de jurist la una dintre Întreprinderile de Stat din Cahul. 

Legea total ignorată în perioada Stării de Urgență

În dispoziția de numire în funcție este prezentată motivația legală care face referință la Legea nr. 436 din 28.12.2006; Codul Muncii, dar și un șir de acte emise de către Comisia Situații Excepționale raionale Leova.

Art. 54 alin. 1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 prevede că „Actele preşedintelui raionului.  În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual”.

Articolele invocate din Codul Muncii (art. 54(2) art.56) vizează doar modul de încheiere a contractului individual de muncă și durata acestui contract. În dispoziția la care se face referință mai ieste indicat un punct, care după părerea noastră este cel puțin straniu: „procesul verbal nr. 13 din 15.04.2020 a ședinței extraordinare a Comisie raionale pentru situații excepționale în format restrâns, de comun cu comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova”. Nimic despre legea specială care reglementează activitatea.

În luna noiembrie 2017, parlamentul adoptă Legea cu privire la Întreprinderea de Stat și Întreprinderea municipală, aceasta devenind principalul act care reglementează relațiile dintre autoritățile locale și naționale fondatoare a întreprinderilor.

Cum reiese din denumirea Î.M. Centrul Stomatologic Raional Leova, acesta are forma organizatorico-juridică  „Întreprindere Municipală”, fiind fondată de Consiliul raional Leova.

Potrivit art. 7 alin 4) a Legii nr. 246 din 22.11.2017 „Fondatorul întreprinderii municipale selectează prin concurs și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive”.

Astfel, din textul dispoziției înțelegem că baza angajării domnului Granici în funcția dată a fost „cererea” ci nu rezultatul concursului de ocupare a funcției vacante, precum stabilește legislația națională.

Totodată, aceleași prevederi legale au fost încălcate în raport cu fostul director, care a fost eliberat din funcție, în baza cererii personale, tot de președintele raionului prin dispoziție, iar decizia de a-l demite din nou a fost aprobată la ședința Comisiei Situații Excepționale.

Subiectul numirii a ajuns pe masa procurorilor anticorupție și la Cancelaria de Stat

Ieri, unul dintre medicii care activează în cadrul clinicii stomatologice a depus o plângere Consiliul raional Leova și la Cancelaria de Stat invocând încălcarea legislației în procesul de numire a noului director. De asemenea, o cerere colectivă a fost înaintată Procuraturii raionului Leova. Cererea a fost semnată de 9 angajați ai clinicii din cei 13, restul 4 angajați fiind în concedii.

„Fostul director a depus cererea de demisie în luna februarie cu data de 1 aprilie. Pe 15 aprilie a fost demis, prin decizia Comisiei Situații Excepționale și numit un nou director. Noi am început să dăm întrebări, dar ne-au spus că chestia asta e hotărâtă. Pe 21 aprilie urmau să ne prezinte noul director. Am trimis Procurorului Șef Anticorupție, la Ministerul Sănătății, Cancelaria de Stat, Consiliului raional și la ANI o sesizare pe marginea acestui caz. Plângerea am semnat-o tot colectivul, 4 sunt în concediu si nu –am inclus” ne-a declarat Ion Istrati, unul dintre cei trei medici ai clinicii din Leova.

Totodată, domnul Istrati a menționat că: „Punându-l în funcția de director, aceasta înseamnă că e stomatolog principal al raionului. Toate consultațiile, pacienți grei, accidente, reanimare, chirurgie, secția de triaj, el trebuie să se ducă, să vadă, să pună diagnoză, să dea tratament. Puteți să vă închipuiți ce consultație și ce diagnoze vor fi puse”.

Noul director cu rude în conducerea Consiliului raional Leova

La ședința comisiei situații excepționale la care se face referință în dispozițiile de demitere și numire au participat 15 persoane, dintre care președintele și 2 vicepreședinți ai raionului Leova, șefii subdiviziunilor CR Leova și a serviciilor descentralizate membrii ai comisiei.

Potrivit procesului verbal de la ședința comisiei, la ședință au participat și doamnele Rodica Hasan și Aliona Briceag, vicepreședintele Consiliului raional Leova, care sunt și cumnatele lui Sergiu Granici.

Doamna Hasan este sora dreaptă a soției lui Sergiu Granici – Silvia, ultima fiind angajată la Agenția Teritorială SUD a Casei Naționale de Asigurări Medicale, în funcția de jurist consultant.

Confirmarea acestei informații am găsit-o chiar pe profilul de facebook a vicepreședintei de raion, la categoria rude.

Doamna Aliona Briceag, ar fi soția fratelui Silviei Granici. Aceasta recunoaște rudenia cu Sergiu Granici într-o intervenție pentru Jurnal TV, știrea de pe site nu mai este accesibilă.

De menționat că în procesul verbal de la ședință nu este indicat dacă toate chestiunile au fost votate unanim sau au fost și păreri separate, dacă doamnele Hasan și Briceag au declarat conflictul de interese în care se află cu Sergiu Granici și nu au participat la vot. Declararea conflictului de interese și soluționarea acestuia urma să fie consemnat într-un act oficial, cum ar fi procesul verbal de la ședință, ori contrar acțiunile legale, în caz că ele au fost, nu pot fi demonstrate.

Președintele raionului nu a răspuns la apelul și la mesajul nostru pentru a comenta situația, dar suntem deschiși să-i oferim oricând dreptul la replică.

Este un caz de încălcare vădită a principiilor de bună guvernare

Am solicitat părerea unei experte naționale în domeniul bunei guvernări

„Decizia Președintelui Raionului Leova este un caz de încălcare vădită a principiilor de bună guvernare și, deci, a legii. În primul rând, prin numirea în funcție a unui nou director al întreprinderii municipale, s-au încălcat prevederile legii 246, autoritatea raională fiind obligată să organizeze un concurs în acest sens. În rândul doi, avem o încălcare a regimului conflictelor de interese. Astfel, conflictul de interese apărut între cei doi membri ai comisiei și directorul întreprinderii numit în funcție. De altfel, acest conflict ar fi trebuit declarat și persoanele s-ar fi abținut de la vot în cazul deciziei respective. În cele din urmă, nu este clar în baza căror atribuții, Comisia Situații Excepționale instituită în contextul stării de urgență, are dreptul să numească în funcție un director al unei întreprinderi municipale. Din punctul meu de vedere, este o decizie abuzivă și contravine principiilor de bună guvernare” ne-a declarat Diana Enachi, economistă IDIS „Viitoru” .

Articole similare