Publică un anunț
piatasud.md

Cum utilizăm eficient Registrul Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Cum utilizăm eficient Registrul Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Asigurarea transparenței în procesul decizional este o obligație legală pe care urmează să o îndeplinească orice primărie și consiliu local, municipal și raional din Republica Moldova.

Pentru acesta, autoritățile folosesc toate resursele disponibile, începând de la panourile informative terminând cu  pagini pe rețelele de socializare și site-uri oficiale. Chiar dacă legea impune autoritățile  să asigure transparența decizională, deseori constatăm că nu toate actele sunt expuse public, și de facto cetățenii nu prea cunosc ce acte sunt emise de  AL și mai ales conținutul acestora

Registrul actelor locale – mecanism de asigurare totală a transparenței

Începând cu 28 octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 161 din 07.07.2016, potrivit căreia autoritățile administrației publice locale sunt obligate să includă actele administrative adoptate în Registrul de stat al actelor locale. Printre acestea se regăsesc deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi și al doilea, dispozițiile primarului și ale președintelui raionului, actele pretorului, precum și alte acte ale autorităților publice locale.  

Registrul permite cetățenilor să vizualizeze actele normative ale  autorităților administrației publice locale, cu excepția actelor ce conțin date cu caracter personal, plasate în varianta depersonalizată, ținând cont de legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

Registrul înregistrează și păstrează actele autorităților administrației publice locale, precum și oferă mecanisme de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților administrației publice locale.

Registrul Actelor Locale a fost realizate cu sprijinul Programului USAID „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” BRITE. Serviciul electronic public „Registrul actelor locale” se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice.

Registrul Actelor Locale poate este disponibil pe adresa actelocale.gov.md. Potrivit legislației naționale, actele locale intră în vigoare la data publicării în Registru.

Cum funcționează Registru

Registrul prezintă totalitatea actelor emise de autorități din întreaga țară. Pentru ca cetățenii să poată găsi  mai ușor actele cere îi interesează, pe platformă a fost prevăzută căutarea avansată.  

Căutarea avansată presupune sortarea actelor emise de autorități după data emiterii; statutul documentului; tipul documentului, dar  și cel mai important raionul și APL emitent.

În speță am indicat că suntem interesați de dispozițiile emise de consiliul raional Cahul (președintele raionului) în perioada 01.08.2020 – 31.08.2020.

Astfel, drept rezultat al căutări am obținut 56 de dispoziții emise de către Președintele raionului Cahul în perioada de referință.

UN aspect important al actelor prezentate pe platformă este și prezentarea nu doar a numărului denumiri și data emiterii actului, dar și data când acest document a fost publicat în Registru.

De asemenea, platforma permite sistematizarea avansată a actelor emise după un șir de domenii la care se face referință: acte generale, APL, buget și finanțe, comerț, raporturi de serviciu etc.

Spre exemplu, în perioada de referință Președintele raionului Cahul a emis 7 acte administrative  în domeniul APL;  10 acte din domeniul buget și finanțe și 39 de acte referitoare la rapoartele de serviciu.

Cum arată actele publicate și ce putem afla din acestea

Accesând orice act publicat pe platformă se deschide fișa cu actul unde este atașat documentul în format PDF

Accesând documentul el se descarcă în calculator, sau în telefon și poate fi de accesat și analizat. Actele plasate sunt bruiate, iar autoritățile folosesc această posibilitate de a „masca” datele cu caracter personal, iar deseori și anumite cifre, alocări de bani etc.

Cum arată un act fără date cu caracter personal

Cum arată un document în care, după părerea APL, au date cu caracter personal.

Articole similare