Publică un anunț
piatasud.md

Cum și până când vămuim mijloacele de transport cu 70% reducere. Concretizările Serviciului Vamal

Cum și până când vămuim mijloacele de transport cu 70% reducere. Concretizările Serviciului Vamal

Potrivit noilor dispoziții, vamuirea mijloacelor de transport se va desfășura în perioada 1 iulie 2023 – 31 ianuarie 2024. În această perioadă, proprietarii mijloacelor de transport vor trebui să achite cotele accizelor conform legislației în vigoare. De asemenea, vor fi eliberate două formulare tipizate care va indica codul scutirii.

Pentru mijloacele de transport care au fost distruse sau vândute la piese până la 31 decembrie 2022, procesul de vamuire va avea loc în aceeași perioadă menționată anterior. Însă, în acest caz, proprietarii trebuie să achite o sumă unică de 15.000 de lei pentru fiecare mijloc de transport. 

Instrucțiunea detaliază, de asemenea, actele necesare în procesul de vamuire 

Proprietarii trebuie să prezinte formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, o copie a buletinului de identitate, documentele care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra mijlocului de transport și dovada achitării taxei pentru utilizarea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în țară.

În procesul examinării actelor atașate la formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, funcționarul vamal va verifica respectarea tuturor condițiilor de plasare în regim vamal de import, conform Legii nr. 172/2023 și a prevederilor Codului vamal. De asemenea, se va verifica termenul de aflarea mijlocului de transport pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Portalului SV.

Pentru mijloacele de transport care au fost distruse sau vândute la piese, procesul de închidere a regimului vamal de admitere temporară va necesita depunerea unei cereri și a unui formular tipizat DV-6 al declarației vamale, o copie a buletinului de identitate și documente justificative care confirmă distrugerea sau vânzarea la piese a mijlocului de transport.

După vamuirea mijlocului de transport și încasarea drepturilor de import, organul vamal va elibera(formularul tipizat TV-14 cu codul scutirii – 233 și formularul tipizat TV-25) sau (formularul tipizat TV-14 cu codul scutirii – 240, fără formularul tipizat TV-25), în funcție de caz.

Mai multe informații vedeți aici.

Articole similare