Subscribe la telegramul nostru
Telegram

Curtea de Apel Cahul pe cale de a fi lichidată, iar justițiabilii ar urma să meargă la Comrat. Vezi reacția avocaților din Cahul // DOC

Curtea de Apel Cahul pe cale de a fi lichidată, iar justițiabilii ar urma să meargă la Comrat. Vezi reacția avocaților din Cahul // DOC

Reorganizarea instanțelor judecătorești va lovi în justițiabilii din regiunea de sud, iar modificarea Hărții Judecătorești prin crearea Curții de Apel Sud cu sediul în mun. Comrat va fi o decizie în detrimentul justițiabililor din raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia. De această părere sunt avocații din Baroul de Avocați Cahul, care au discutat situația dată în cadrul unei ședințe extraordinare a baroului, ieri, 28 iunie. 

„Baroul de Avocați Cahul își exprimă îngrijorarea cu privire la modalitatea prin care se intenționează reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești și propunerile cu privire la modificarea Hărții Judecătorești prin crearea Curții de Apel Sud cu sediul în mun. Comrat … În acelaşi context, menţionăm despre importanţa asigurării accesului la justiţie pentru toţi justiţiabilii, or, prin formarea Curții de Apel Sud cu sediul mun. Comrat, în varianta propusă, justiţiabilii vor fi în dezavantaj din cauza lipsei infrastructurii adecvate. Prin urmare, cheltuielile suplimentare suportate de justiţiabili îi vor determina să renunţe la adresarea în instanţa de judecată sau vor condiţiona solicitări privind amînarea şedinţelor de judecată. Acest fapt, ar putea genera tergiversarea examinării dosarelor şi contrarietate în rîndul cetăţenilor” se sune în declarația adresată Șefei statului, Guvernului și Parlamentului.

Totodată, avocații au menționat că justițiabilii din raioanele Cahul, Taraclia și Cantemir nu vor avea posibilitate de a se deplasa în mun. Comrat pentru participarea la ședințele de judecată din motivul lipsei rutelor de autobus. De exemplu rute publice din Cahul spre Comrat sunt doar la 14:40 iar returul e la 16.05, la 12.05 din direcția Cantemir iar spre Taraclia nu există transport public din Comrat.

Avocații aduc și date statistice care prezintă efortul Curții de Apel Cahul în instrumentarea dosarelor: „Conform studiilor efectuate de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cît și alte organizații naționale și internaționale s-a constata că volumul de dosare aflate în examinare după Curtea de Apel Bălți se plasează Curtea de Apel Cahul – cu un volum de lucru de cauze. Cel mai mic număr de cauze în anul 2020-2023, ca și în anii precedenți, a fost înregistrat la Curtea de Apel Comrat – în medie 1646 de cauze. La fel numărul de dosare este mai mare și în instanța de prim nivel. Respectiv este evident că cele mai multe dosare se examinează în Judecătoriile din raza de activitate a Curții de Apel Cahul, iar transferarea examinării dosarelor în altă localitate în mod sigur va lovi în dreptul justițiabililor de acces la justiție, va conduce la tergiversarea ședințelor”. 

Un altă temere a avocaților care au votat declarația ține de operativitatea lucrului și a altor instituții ale statului.

„În circumscripția Curții de Apel Cahul sunt centralizate instituții de stat cum ar fi: Penitenciarul 5 Cahul și nr. 1 Taraclia, Biroul Vamal Sud, Direcția Regională Sud a Poliției de Frontieră, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate și Cauze Speciale, Direcția Regională Teritorială Sud al Centrul Național Anticorupție, Oficiul Teritorial al CNAJGS Cahul, Biroul de Probațiune, Inspectoratul de Poliție Cahul, Procuratura de Circumscripție Cahul. Aceste instituții generează pentru Instanțele de judecată o mare parte a volumului de lucru, astfel în cazul în care în regiune va lipsi o Curte de Apel, vor fi întâmpinate multiple impedimente în realizarea sarcinilor specifice justiției. Inclusiv activitatea organelor de cercetare și urmărire penală creează un volum de lucru mare pentru Curtea de Apel, aceasta necesită celeritate și promptitudine, doleanțe ce nu pot fi realizate în cazul unei distanțe de 80 km. care este între municipiile Cahul și Comrat”.

Vedeți am jos declarația completă a membrilor Baroului de Avocați Cahul. 

Articole similare