Publică un anunț
piatasud.md

De cinci ani, Poliția Moldovei este în reformare

De cinci ani, Poliția Moldovei  este în reformare

Din anul 2016, Guvernul Republicii Moldova a demarat un program amplu de reformare a Poliției Naționale.

Primul pas a fost făcut la 12 mai 2016, când Guvernul aprobă Strategia de  dezvoltare  a  Poliţiei pentru  anii  2016-2020 şi a Planului de  acţiuni  privind  implementarea  acesteia. (HG nr. 587 din 12.05.2016).

Documentul adoptat reprezintă o analiză exhaustivă a situației la acel moment, modul în care a fost implementată Concepția  de reformare a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și desconcentrate a acestuia (document de politici aprobat în anul 2010), dar și obiectivele care sunt puse în fața Poliției naționale pentru a ajunge la standardele Uniunii Europene.

Scopul noii strategii, potrivit documentului de politici, constă în continuitatea  procesului  de  reformare  demarat  prin  Concepţia  de reformare  a  Ministerului  Afacerilor  Interne  şi  a  structurilor  subordonate  şi  deconcentrate, rezultând  din  necesităţile  reale  stabilite  în  procesul  de  implementare  a  reformelor  şi  oferă posibilitatea  ajustării  din  punct  de  vedere  conceptual  şi  principial  a  proceselor  deja  demarate, redefinirea  vectorului  de  dezvoltare  a  entităţii.    

Totodată, Strategia reprezenta o aliniere la prevederile Acordului  de  Asociere  Uniunea  Europeană  –  Republica  Moldova,  privind  domeniile  de  modernizare  a  Poliţiei, conform standardelor  europene  şi  celor  mai  bune  practici  internaţionale,  îmbunătăţirea  capacităţilor  de combatere  a  criminalităţii,  sporirea  integrităţii  angajaţilor  şi  instituţionalizarea  principiilor  de abordare  din perspectiva  asigurării drepturilor  persoanei.   

57 de milioane de Euro pentru reformă

La finele lui 2016, Guvernul de la Chişinău a semnat un acord cu Delegaţia UE care prevedea oferirea unui sprijin financiar de 57 milioane de euro pentru finanţarea reformelor în poliţie.

Potrivit europaliberă.org, ministrul de interne de atunci, Alexandru Jizdan, declara că „o astfel de finanţare poliţia nu a avut niciodată”, iar  Steven Daniels , Ofiţerul pentru justiţie şi afaceri interne din cadrul Delegaţiei UE în Moldova declara că Sprijinul acordat de Uniunea Europeană se concentrează pe mai multe direcții, de la poliţia comunitară la combaterea corupţiei în rândul angajaţilor.

Cu toate acestea, trebuie să fie clar că deşi colaborăm cu Ministerul de Interne şi Inspectoratul general al poliţiei, oferind instruiri şi echipament modern, obiectivul nostru este de a transforma poliţia într-o instituţie profesionistă, de la una de forţă la una orientată spre servicii în folosul comunităţii.  Într-un final, oamenii sunt beneficiarii finali şi judecătorii acestei reforme”. declara atunci Steven Daniels.

Pe site-ul oficial al Poliției Republicii Moldova, cu referire la reforma poliției se menționa: „Sprijinul substanțial al Uniunii Europene va permite aducerea în Poliție a cunoștințelor și experiențelor valoroase, precum și a dotărilor moderne, astfel încât să fie schimbate radical, în bine calitatea serviciului public prestat comunității, dar și condițiile de muncă ale polițiștilor. Conducerile actuale ale Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției, precum și polițiștii, și-au asumat responsabilitatea, deloc simplă, a Reformei Poliției în actualul context, deosebit de complex, național și regional, fiind hotărâți să realizeze procesul de dezvoltare instituțională și să ofere cetățenilor o Poliție modernă, eficientă și receptivă”.

Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 poate fi accesat pe  site-ul politia.md. Planul de acțiuni este divizat pe cele 5 obiective generale ale Strategiei și indică acțiunile dar și cheltuielile aferente implementării reformei pe parcursul a celor 5 ani, care ajung la aproximativ un miliard de lei.

Menționăm că, începând cu anul 2018, Asociația Promo-LEX monitorizează implementarea Reformei Poliției.

 În această perioadă au fost elaborate trei rapoarte de monitorizare civică a reformei care prezintă gradul de implementare a reformei poliției în Republica Moldova.

Acest articol a fost produs cu ajutorul Asociației Promo-LEX  și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A. O. Cahul 2030 și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare