Publică un anunț
piatasud.md

Deciziile adoptate de către Consiliul municipal Cahul în urma ședinței din 4 martie

Deciziile adoptate de către Consiliul municipal Cahul în urma ședinței din 4 martie

Pentru data de 04 martie  a fost anunțată convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Cahul, pe ordinea de zi figurând 43 proiecte de decizii. În cadrul ședinței au fost prezenți 25 de aleși locali din 27. În urma discuțiilor consilierii municipali au adoptat 32 de decizii din cele 43 aflate pe oridinea de zi. Menționăm că ședința a fost sistată din cauza conflictului apărut între consilieri.

Conflictul dintre aleșii locali a început la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă Cahul” și a regulamentului de activitate a Consiliului de Administrare și a Comisiei de cenzori. În semn de protest sala a fost prăsita de cîțiva consilieri, rămînînd doar 13 aleși locali, care nu au putut continua ședința, solicitînd o pauză. În urma evenimentelor întîmplate s-a decis continuarea ședinței pe data de 19 martie.

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm cele mai importante decizii aprobate la acea ședință de către aleșii locali.

Potrivit deciziei nr.1/1 din patru martie, se corelează indicii bugetului municipal Cahul pentru anul 2021.  Astfel se stabilește suma de 123984,0 mii lei la venituri pe cînd la cheltuieli se stabilește suma de 30784,2 mii lei, cu un sold bugetar negative în sumă de 6800,2 mii lei dintre care 5800,2 mii lei vor fi acoperite din contul vînzării și privatizării patrimoniului public și 1000,0 mii lei din contul soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2021.

Decizia nr.1/2 prevede introducerea modificărilor în decizia Consiliului orășenesc Cahul, cu privire la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în or. Cahul și s. Cotihana după cum urmează:

În cadrul ședinței se mai aprobă și decizia nr. 1/3, cu privire la utilizarea soldului disponibil la mijloace financiare accumulate de către instituțiile publice.

Prin decizia nr.1/4 se introduc modificări în anexa la decizia Consiliului municipal nr. 8/1 Cahul din 19.12.202, cu privire la aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Astfel se exclude p.7 ce prevede impozitul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și alte bunuri imobiliare neevluate de către organelle cadastrale teritoriale, conform valorii estimate pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, se stabilește în mărime de 0.3 la sută din valoarea de bilanț a bunurilor imobiliare pe perioada fiscal. Deasemenea se modifică și p.8 potrivit căreia acum cota impozitului pentru bunurile imobiliare, care nu sunt evaluate de către organul cadastral territorial, se stabilește în mărime de 0,1 % din costul bunurilor imobiliare.

La data de 04 martie, prin decizia nr.1/5, s-a mai decis și aprobarea proiectului investițional ,, Reablitarea Casei de Cultură di s. Cotihana, aplicat în cadrul celui de al-III-a apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, lansat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și plăți pentru Agricultură. Pentru acoperirea cheltuielilor  Consiliul Minicipal își asumă obligațiunea de confinanțare a proiectului în proporție de minim 20%, valoarea totală căruia constituie 3,481,386 lei.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare