Publică un anunț
piatasud.md

Vezi care sunt dispozițiile Primarului mun. Cahul pentru luna aprilie 2021

Vezi care sunt dispozițiile Primarului mun. Cahul pentru luna aprilie 2021

În luna aprilie, Primarul mun. Cahul a emis 116 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 21; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 14;  Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 73, alte 7 privind gestionarea patrimoniului public și încă una ce ține de organizarea licitațiilor.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Mijloace financiare în sumă de 9 450 lei au fost alocate prin dispoziția nr. 133, emisă la data de 02.04 pentru confecționarea obiectelor cu simbolurile de stat. Astfel  banii au fost alocați pentru achiziția de drapele – 3 buc, fanion – 20 buc, suport/ fanion-2 buc.

Prin dispoziția nr. 134,  din 02.04.2021, se alocă mijloace financiare în sumă de 1150,00 lei în scopul achiziționării cadoului de preț dlui Parmacli Dmitrii, Cetățean de Onoare al municipiului Cahul, pentru contribuția valoroasă în educația și instruirea tinerei generații, precum și cu prilejul jublieului de 80 ani.

La data de 06.04.2021, se emite dispoziția nr.136, în care se indică domeniul și suma alocată din fondul de rezervă al municipiului Cahul. Astfel suma de 50,0 mii  lei este  alocată pentru procurarea echipamentelor de protecție ( măști, dezinfectant) pentru aparatul primăriei și subviziunile sale. Din fondul de rezervă se mai alocă și 180,0 mii lei, pentru procurarea unor aparate medicale ( dispozitive respiratorii BPA și măști CPAP) pentru secțiile de boli infecțioase și terapie intensivă ale IMSP Spitalul Raional Cahul.

Prin dispoziția nr. 163, emisă la data de 26 aprilie, se organizează expoziția de arte vizuale ,, Punct Vernal”, ediția I. Expoziția se organizează în parteneriat cu Școala de arte pentru copii din mun. Cahul, în perioada 26 aprilie-8 mai. La rîndul său, Primăria mun. Cahul,  a alocat suma de 3 180, 00 lei,  pentru organizarea evenimentului:

  • Design-ul și imprimarea afișelor, pliantelor, diplomelor.- 500,00 lei
  • Servicii pază – 1680,00 lei
  • Fourchette – 1000,00 lei

Modificări ale bugetului municipiului Cahul au loc prin dispoziția nr.168, emisă la data de 27.04.2021. Conform dispoziției, se suplinește fondul de rezervă a primăriei municipiului Cahul cu suma de 500,0 mii lei din contul soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2021.

Suma de 2520,00 lei, se alocă prin dispoziția nr. 169, din 29.04.2021,  pentru organizarea flashmob-ului dedicat Zilei Europei  ( procurarea tricourilor pentru participanți la flashmob: 24 buc x 105,00 lei),  pe data de 8 mai 2021, în Piața Independenței din mun.Cahul.

În aceeași dată se emite și dispoziția nr. 170, prin care se alocă suma de 6000,00 lei, la procurarea pachetelor alimentare (15 pachete x 400 lei ). În  urmare aceste pachete vor fi distribuite participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîț din 26.04.1986.

Acțiuni de comemorare consacrate aniversării a 76-a a Victoriei asupra fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial,se organizează conform dispoziției nr.173, din data de 29.04.2021. Astfel s-a aprobat devizul de cheltuieli nesar, acesta constituind suma de 9000,00 lei.

Mijloace financiare în sumă de 34000,00 lei, se alocă prin dispoziția nr.174, din 29.04.2021. Banii alocați sunt folosiți  pentru procurarea pachetelor alimentare ( 200 pachete x 170,00 lei ) familiilor din categoriile social vulnerabile din mun. Cahul, în preajma Sărbătorilor Pascale.

Funcții vacante rămase neocupate

 La data de 01.04.2021 se emite dispoziția nr. 182-i  prin care se acceptă demisia din proprie inițiativă a dnei Petcov Nina, din funcția de specialist în domeniul securității și sănătății în muncă.

Prin dispoziția nr.217-i, din data de 15.04.2021, se prelungește procedura de organizare și desfășurare a concursului anunțat pentru ocuparea funcției vacante de director al creșei-grădiniță de copii nr.5 ,, Clopoțel” din municipiul Cahul și se modifică data limită de depunere a dosarelor pînă la data de 30.04.2021.

Confirmare în funcție publică a funcționarului public debutant și conferirea gradului de calificare are loc prin dispoziția nr.223-i emisă la data de 16 aprilie. Astfel se confirmă dna Pantilei Elena, în funcție de specialist ( perceperi fiscale ), cu conferirea gradului de calificare în calitate de funcționar public în aparatul primăriei municipiului Cahul: consilier de clasa III-a din data de 01.04.2021.

La data de 19 aprilie au fost emise dispozițiile nr. 228-i și 229-i , cu privire la constituirea comisiei privind organizarea  și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al creșei-grădiniță de copii ,, Garofița ” din s. Cotihana, mun. Cahul și al creșei- grădiniță  ,,Clopoțel” din mun. Cahul.

La data de 20.04.2021, se emite dispoziția nr.230-i, prin care se anunță concurs pentru ocuparea funcției de director, al instituției de învățămînt extrșcolar- Școala Sportivă nr.1 din municipiul Cahul.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare