Publică un anunț
piatasud.md

Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT

Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT

La finele lunii august, Consiliul raional Cahul anunță o procedură de achiziții publice sub forma de Cerere a ofertei de prețuri, cu valoarea estimată de circa 1,64 mil lei fără TVA pentru achiziția a lucrărilor de reparație la 3 Centre de Sănătate din raion: Centrele de sănătate Crihana Veche, Manta si Pelinei.

Ce presupun lucrările

Cine a participat la licitație

Profilul companiei câștigătoare

Am analizat procedura de achiziții, documentația de atribuire, dar și  ofertele care au fost înaintate către autoritatea locală. Despre modul în care a avut loc achiziția și cine a obținut contractele de Lucrări de reparație la Centrele de sănătate Crihana Veche, Manta si Pelinei din raionul Cahul citiți în continuare. 

Ce presupun lucrările

Potrivit achiziții.md, achiziția presupune 3 loturi:

Lucrări de reparație la OMF s. Crihana Veche, cu valoarea estimată de 479 mii lei; 

Lucrări de reparație la OMF Manta, cu valoarea estimată de 583 mii lei;

Lucrări de reparație la OMF s. Pelinei, cu valoarea estimată de 583 mii lei. 

Criteriul de atribuire a contractului a fost indicat cel mai mic preț. 

Menționăm că pentru lotul nr. I Lucrări de reparație la OMF s. Crihana Veche nu au fost depuse oferte, iar la următoarea achiziție anunțată pe 27 septembrie, de asemenea nu a participat nici un agent economic. 

Care sunt criteriile de calificare conform documentației de atribuire

Potrivit documentației de atribuire, pentru cifra minimă de afaceri anuală a ofertanților este stabilit pragul minim de 3 milioane lei. Potrivit Legii 131/2015, art. 21, 2) stabilește că suma cifrei de afaceri nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, iar în cazul când achiziția este împărțită pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot în parte. 

În cazul licitației analizate, valoarea cifrei de afaceri minime solicitată de către autoritatea contractantă este practic de două ori mai mare decât valoare estimată a achiziției, dar de 5 ori mai mare decât valoarea estimată a unui lot, ceea ce contravine legislației și ar reprezenta o acțiune de demotivare pentru ca agenții economici să participe la această procedură de achiziții.  

De asemenea, constatăm că Consiliul raional Cahul la solicitat garanție bancară de 2% pentru oferă și de 10% pentru buna executare a lucrărilor. Potrivit Legii  131/2015 art. 68, dacă valoarea achiziției de lucrări este mai mică de 2 milioane de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară garanții pentru oferă și pentru buna realizare a contractului. Dacă acestea sunt cerute, granița pentru oferă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei iar garanție pentru buna executare a contractului să nu depășească 15% din valoarea ofertei. 

Vom prezenta lucrările și ofertele recepționate pentru loturile unde licitația a avut loc.  

La lotul Lucrări de reparație la OMF Manta, potrivit caietului de sarcini prevede lucrări de reparație a blocului sanitar, a spălătoriei, antreului spre spălătorie și lucrări de canalizare exterioară. 

Astfel, pentru reparația blocului sanitar sunt incluse lucrări de desfacere a pardoselilor, turnarea pardoselilor și Placarea lor cu gresie. 

Totodată sunt incluse lucrări de desfacere a tavanului, a tencuielilor interioare și a zidăriei cu refacerea acestora și tencuire.

Sunt prevăzute lucrări de instalare de uși și geamuri, Placarea pereților cu faianță smălțuită, dar și lucrări de montare a cablurilor electrice și a obiectelor sanitare. 

Antrenul în spălătorie va fi de asemenea amenajat, cu desfaceri de tencuieli și pardoseli, Placarea pardoselilor cu plăci gresie, lucrări interioare de tencuieli și vopsiri, schimbarea ușilor, lucrări de montare a cablurilor electrice și corpurilor de iluminat. 

Spălătoria cu suprafața de 11,6 m2 de asemenea va fi reparată după modelul blocului sanitar. 

De asemenea urmează a fi construit sistemul de canalizare exterioară format din elemente din beton armat prefabricat, urmând a fi instalate 4 bucăți cu diametrul de 1 metru. 

În cadrul OMF Manta  ar urma să fie reparate birourile medicilor cu suprafața totală de 66,40 m2, cabinetul de vaccinări cu suprafața de 14,6 metri pătrați., dar și efectuarea lucrărilor d finisare exterioare a clădirii prin tencuirea a 90m2 și termoizolarea a 48 m2.    

Pentru lotul Lucrări de reparație la OMF s. Pelinei, sunt prevăzute lucrări de schimbare a ușilor cu suprafața totală de 3,4 m2; reparația capitală a pardoselilor și înlocuirea celor din lemn cu pardoseli din beton placate cu gresie, pe o suprafață de 20,4 m2; schimbarea acoperișului care are o suprafață de 296 m2 cu instalarea sistemelor de jgheaburi și burlane. 

De asemena va fi reparat blocul sanitar și construit sistemul de canalizare exterioară. La OMF Pelinei va fi construit și un gard din profil de oțel cu lungimea de 40 metri. 

Data limită de depunere a ofertelor a fost 16 septembrie 2022. 

Cine a participat la licitație

La licitație au participat doar o singură companie Trend – Construct SRL care a venit cu oferte pentru: 

Lucrări de reparație la OMF Manta – 566 749,93 MDL Fără TVA 

Lucrări de reparație la OMF s. Pelinei –  566 663,93 MDL fără TVA

Prețul ofertei propuse de către Trend-Construct SRL este cu 2,83 % mai mică decât valoare estimată a achiziției pentru lotul , iar pentru lotul Lucrări de reparație la OMF Manta, iar pentru Lotul Lucrări de reparație la OMF s. Pelinei, valoarea ofertei este cu 2,85% mai mică decât cea estimată. 

Profilul companiei câștigătoare 

Potrivit datelor IDNO.md, Societatea cu Răspundere Limitată Trend-Construct a fost înregistrată în luna septembrie 2014. Pe parcursul anilor, societate și-a schimbat proprietarii, administratorii, dar și genurile de activitate. 

Ultima modificare a avut loc în ianuarie 2022, când 100% cota parte, inclusiv funcția de Administrator, de la Niculiță Chirill a trecut la  Andrian Galaju, iar sediul din mun. Cahul a fost schimbat în com. Zîrnești, raionul Cahul.  Întreprinderea are înregistrate 34 de genuri de activitate cum ar fi Demolarea clădirilor; Lucrări de terasament; Executarea stratului de fundaţie; Lucrări de antisurpare; Lucrări de învelitori; Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice; Lucrări de izolaţii; Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct; Lucrări de tencuire; Lucrări de tîmplărie; Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor; Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor; Alte lucrări de finisare a construcţiilor ete. 

Andrian Galaju este Consilier raional Cahul, ales pe listele Partidului Democrat din Moldova. Acesta mai deține o întreprindere SRL GOLD-CONSTRUCT, cu sediul tot în com. Zîrnești, raionul Cahul. Din 2020, administrator al SRL GOLD-CONSTRUCT este Porumb Mihail. 

De menționat că încă cel puțin 2 Consilieri raionali Cahul sunt fondatori/administratori a companiilor de construcții, inclusiv care au contracte cu autoritățile publice.   

În anul 2022, compania a înregistrat 5 contracte de achiziții la valoare de circa 4,6 milioane lei, dintre care și acest contract. Contractele au fost încheiate cu 2 primării din raionul Cahul și cu 2 instituții de învățământ din Cahul. 

Compania Trend-Construct a devenit câștigătoarea, din a doua încercare, a licitației publice pentru efectuarea lucrărilor de construcție a clădirii administrative cu vestiare a Stadionului raional ATLANT. Contractul inițial a fost de circa 10 milioane lei, iar clădirea și la momentul dat nu este dată în exploatare. 

CITEȘTE ȘI: Concursul 1: Achiziții publice la stadionul raional ,,Atlant”: participanți, contestații, perdanți și câștigător

CITEȘTE ȘI: Achiziții publice la stadionul raional ,,Atlant”: două concursuri cu același contestator și același câștigător (Concursul al II-lea).

Întreprinderea, în anul 2021, a mai obținut un contract de circa 476 mii lei pentru reparația a altor 3 Centre de sănătate din raionul Cahul, de asemenea, fiind unicul ofertant. 

Recomandări pentru asigurarea unei transparențe și eficiențe mai mari în cazul achizițiilor publice: 

  1. Publicarea deciziei de atribuire pe M Tender și a scrisorilor de informare transmise către agenții economici (unde, conform legii sunt indicate motivele respingerii ofertei, dupa caz). La această procedură astfel de acte nu au fost publicate. 
  2.  „Cifra de afaceri și cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani” nu poate depăși de două ori valoarea estimată a lotului. Aceasta va permite participarea la licitație a unui număr mai mare de agenți economici, ceea ce va elimina orice suspiciune de fraudă. 

Contractul de achiziții urmează să fie monitorizat și în procesul de realizare de către grupul de lucru creat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare