Publică un anunț
piatasud.md

Ghidul Apicultorului: Metode și procedee de combatere în loca americană

Ghidul Apicultorului: Metode și procedee de combatere în loca americană

Locaamericană (LA) este o afecțiune bacteriană prezentă în aproape toate țările, fiind maladia cea mai devastatoare ce afectează stadiul larvar al albinei Apis mellifera și al altor specii ale genului Apis

Loca americană afectează puietul de albina determinându-i moartea în stadiul de puiet capacit. Se poate cu ușurință răspândi de la o stupină la alta sau de la o familie de albine la alta. Agentul patogenic Bacillus larvae. Această boală este mult mai activă în lunile iulie – august. Boala se răspândește prin intermediul albinelor hoațe, trântori, prin adăpătoare, miere infectată, paraziți ai stupului precum molia cerii și prin material biologic (familii, roi, mătci din stupine contaminate).

Loca americană nu se vindecă de la sine, dacă nu se iau măsuri boala poate afecta toate familiile de albine ceea ce va duce la moartea acestora până la sfârșitul verii.

Nu se cunoaște originea geografică a locii americane, dar în România pentru prima dată a fost declarată în 1924. În România, annual incidența locii americane a înregistrat creșteri, astfel că supravegherea sănătății, prevenirea bolilor la familiile de albine, precum și calitatea și siguranța produselor apicole reprezintă o preocupare permanentă a serviciilor sanitar-veterinare. Loca Americană este încă o cauză majoră de producere de pierderi economice pentru apicultori. Infecţiile subclinice sunt frecvențe și necesită diagnostic de laborator. Perioada de incubație pentru loca americană este de 15 zile.  

Boala poate fi recunoscută astfel: celulele au căpăcele perforate, excavate, au culoare maro închis spre negru sub care se găsește un rest larvar de culoare ciocolatie, aderent la pereții celulei. Dacă se încearcă extragerea conținutului, acesta se va întinde sub forma unui filament (probă bățul de chibrit).

În stup persistă un miros caracteristic de putrefacție care provine din fagurii afectați de loca americană. În stadiul avansat în celulele afectate, larvele moarte se deshidratează complet și capătă aspectul unui detritus maro-închis spre negru.

Diagnosticul se va pune pe baza semnelor clinice, ulterior se va stabili în laborator pe probe de fagure cu puiet suspect. Proba va avea dimensiuni de minim 15/10 cm. Tot în laborator se vor face alte examinări pentru diagnosticul diferențial față de loca europeană, puietul în sac și virozele albinelor.

În cazul confirmării locii americane se impune distrugerea prin ardere a tuturor familiilor de albine afectate de boală și dezinfecția riguroasă a materialului apicol

Măsurile de profilaxie constau în:

 • evitarea căilor de contaminare a coloniilor de albine sănătoase (însemne de boală)
 • evaluarea tuturor factorilor potențiali de risc. Apariţia infecţiei într-o familie de albine se poate realiza prin diferite căi de transmitere: 
 • folosirea echipamentelor contaminate, 
 • schimbul de materiale infectate între stupine, 
 • hrănirea albinelor cu miere și polen contaminate,  
 • albine hoate care transferă o cantitate mare de spori de la coloniile bolnave și slăbite la cele sănătoase, etc.

Recoltarea de probe de către medicul veterinar de liberă practică şi medicul veterinar oficial din cadrul direcției sanitar-veterinare și trimiterea acestora către un laborator specializat în scopul supravegherii stupinei (pentru supraveghere – examen Anatomopatologic şi microscopic direct (bacterioscopic); pentru diagnostic – examen bacteriologic şi PCR convenţional). Probele pentru examenele de laborator se constituie din faguri întregi sau porțiuni de 20 cm2/probă, fagure cu puiet capacit. Fagurii întregi pot conține își rezervă de hrană (miere căpăcită).Fagurele se ambalează corespunzător și va fi însoţit de o notă cu următoarele date: denumirea stupini, numele apicultorului, adresaexactă, numărul familiilor de albine din stupină și alte date legate de stupină.

Măsurile de combatere a locii americane consta în evitarea factorilor favorizanți care pot determina apariția bolii.  Răspândirea bolilor bacteriene în România (locaamericană) este determinată de factorii favorizanți și anume: 

 • creșterea numărului de colonii de albine pe o suprafață mică cu transmitere de la o stupină la alta; 
 • practicarea apiculturii  pastorale şi aglomerarea temporală a stupinei lângă alte stupini având situații epidemiologice necunoscute;
 • eliminarea unor medicamente precum antibioticele, oxitetraciclina și eritromicina utilizate în controlul acestei boli, pentru că acestea lasă reziduuri în miere; 
 • nerespectarea măsurilor de igienă obligatorii și a măsurilor sanitare impuse de lege (echipamente provenite din stupine infectate au fost obligatoriu sterilizate sau distruse)
 • inexistența unui program de informare al apicultorilor pentru a încuraja raportarea tuturor cazurilor clinice de loca americană;
 • nedistrugerea familiilor de albine în care a fost confirmată loca americană prin ardere; 

Recomandări pentru evitarea riscurilor de apariţie a locii americană în zonele îndemne de boală: 

 • dezinfecţia şi menţinerea unei igiene corespunzătoare inventarului unei stupine (utilaje de bază, inventarul necesar pentru mânuirea și îngrijirea familiilor de albine, inventarul pentru însârmarea ramelor şi fixarea fagurilor artificiali, inventarul pentru extracția și condiționarea mierii, inventarul pentru extracția și condiționarea mierii, inventarul divers apicol, inventarul gospodăresc, alte materiale consumabile);
 • aplicarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind supravegherea bolilor infecto-contagioase la albine)
 • supravegherea clinică și anatomopatologică a puietului capacit, în perioada aprilie – septembrie la: a) cel puțin 15% din coloniile stupinelor „pepiniere mătci”; b) 5% din coloniile stupinelor de producţie; c) primăvara după iernat și toamna după stupăritul pastoral; d) la schimbarea vetrei stupinei; 
 • notificarea obligatorie a bolii în conformitate cu prevederile legale.
 • importul de material biologic apicol să provină numai dintr-o țară indemnă de loca americană. Se considerăzonăindemnă de locăamericanădacă 5 ani de la ultima izolare,la sondajele anuale de supraveghere efectuate de Autoritatea Veterinară, probele au avut rezultate negative la agenții etiologici care produc boala;  
 • autoritatea veterinară competentă pentru monitorizarea sănătăţii albinelor trebuie să efectueze controlul bolilor la albine pentru avea o statistică despre statusul tuturor tulpinilor din ţară; 
 • controlul supravegherea locii americane se poate efectua prin investigații clinice și de laborator în cadre laboratoarelor autorizate;
 • focarele depistate de locă americană pot fi confirmate în România la Laboratorul Național de Referinţă, IDSA București prin PCR (probe de albine cu sau fără simptome clinice specifice anatomopatologice, probe din culturi bacteriene, larve, miere) si kit rapid imunocromatografia (probe de larve);
 • loca americană este o boală obligatoriu declarabilă supusă investigațiilor de laborator și carantinei în zona respectivă / toată țara; 

Articole similare