Publică un anunț
piatasud.md

Ghidul Apicultorului: Recoltarea mierii

Ghidul Apicultorului: Recoltarea mierii

Punerea magazinelor și a corpurilor de producție

În cazul cumpărării de familii de albine cu rezerve de hrană, se recomandă să se scoată rezervele în exces înainte de a se pune corpurile suplimentare de producție (magazinele).  

Îndepărtarea albinelor de pe rameler ecoltate

Se va folosi cu moderație afumătorul pentru recoltarea magazinelor/corpurilor cu faguri cu miere, și evitarea altor metode care conduc la contaminarea mierii.

Metode admise de îndepărtarea albinelor din magazinul de recoltă:

 • Se recomandă utilizarea unei suflante de albine.  
 • Utilizarea podișorului izgonitor amplasat cu o zi înainte de recoltarea corpurilor de recoltă este cea mai sigură metodă șine agresivă față de albine
 • Utilizarea unor repelențialimentarieste admisă.  

Pentru îndepărtarea albinelor nu pot fi utilizate substanțe nealimentare (ex. nitrobenzen, benzaldehida, etc).  

Miros/gust străin detectabil

Mierea care prezintă un miros / gust străin (de exemplu de fum) nu poate fi comercializată ca miere de consum. Ea poate fi păstrată pentru hrănirea albinelor. 

Prezenţa de puiet în ramele recoltate

 • Pentru a se evita trecerea mătcii în corpul de recoltă se recomandă utilizarea gratiei de matcă. 
 • Mierea din fagurii ce conțin puiet nu se va extrage pentru a evita contaminarea mierii cu conținut larvar.  
 • Dacă se constată prezenţa puietului în fagurii (ramele) din corpurile de recoltă, aceștia se vor introduce în stup pentru ca puietul eclozioneaza înainte de a-i duce în camera de extracţie.

B.1.3. Îndepărtarea magazinelor și a corpurilor de producție

 • Se recomandă ca înainte de recoltarea magazinelor/corpurilor cu miere să se controleze umiditatea mierii cu un refractometru. 
 • Dacă nu dispunem de un astfel de dispozitiv, verificăm ca picăturile de miere să nu curgă în momentul în care se scutura ramele. Ideal ar fi ca media umidității controlate să nu depăşească 18% şi în nici un caz, aceasta nu trebuie să depășească 20 %, limita maximă admisă. 
 • Este de preferat ca scoaterea magazinelor/corpurilor să se facă pe timp uscat.
 • Fagurii de miere se vor scoate momentul în care fagurii sunt deja bine căpăciţi
 • Nu se vor utiliza pulverizatoare cu apă pentru calmarea albinelor.
 • Dacă se constată prezența de caturi de miere de origine neverificată, se recomandă ca recoltarea mierii să se facă separat.  

Recoltarea fagurilor cu miere cu umiditate prea ridicată:

Dezumidificarea este obligatorie dacă nivelul este de peste 20% și recomandată dacă umiditatea depășește 18% 

Transportul magazinelor și a corpurilor de producție

 • Pentru transportul corpurilor cu faguri de recoltă se vor utiliza suporți curați, adecvați pentru transport.
 • După aducerea corpurilor de recoltă în camera/laboratorul de extracție acestea se vor așeza pe suporți curați, în stive asigurându-se că spațiul este închis pentru a se evita furtisagul, sau contaminarea cu praf sau alți contaminanți.   

Camerele de extracție, condiționare, ambalare, depozitare

Căile posibile de transmitere a contaminanților din mierea extrasă (în camera de extracţie) și în timpul condiționării și ambalării sunt :

 • aerul (din încăperea de extracție sau de îmbuteliere) 
 • manipularea (infecţii ale pielii, strănutul sau contaminarea cu materii fecale) 
 • contaminarea încrucișată (mai ales de la animale sau produse animaliere) 
 • echipamentul (inclusiv resturi de alimente și apă), aparatură și materiale din camera de extracţie, condiționare si ambalare
 • podelele, pereții și plafoanele pot fi la rândul lor “rezervoare” de microorganisme ce pot pătrunde în alimente. 

Riscurile ce pot avea ca rezultat deprecierea calității mierii sunt: 

 1. Riscurile biologice: contaminare cu bacterii, diferiți paraziți și drojdii. Acestea apar din cauza lipsei de igienă sau ca urmare a utilizării unui material greu de întreţinut.

Măsuri de eliminare a acestor riscuri: 

 • Menţinerea întregului material în perfectă stare de curăţenie, spălat şi uscat şi care trebuiesă fie curățat după fiecare utilizare (cultură de drojdii); 
 • Dispunerea de material ușor demontabil pentru o curățare în profunzime. Evitarea riscurilor biologice se realizeaza prin întreținerea de: 
  • încăperi curate, lavabile în toate părțile
  • podelele trebuie să fie redeschisă permită o spălare eficientă (ceară și propolisul se lipesc)
  • bună ventilaţie pentru a avea o atmosferă de lucru uscată
  • un dezumidificator pentru a scadea umiditatea în încăpere sub 60% 
  • deschideri etanșe pentru albine
  • accesul interzis animalelor domestice
 1. Riscurile chimice: reziduurile de la produsele de curățenie și dezinfecție, grăsimi și uleiuri de la maşini. Mierea este hidrofilă (absoarbe umiditatea), şieste la fel de sensibilă la mirosurile străine existente în aer, de aceea se recomandă: 
  • interzicerea depozitării în spațiile de extracție, condiționare și ambalare oricărui produs chimic volatil sau mirositor
  • interdicţia de a fuma și de prezența oricăror gaze: gaz de încălzire sau de la vehicule
  • riscurile chimice provin din contactul dintre miere și alte produse: ca atare, nu se utilizează decât materiale de calitate alimentară (inox sau pvc) 
  • produsele de curățenie și dezinfecție trebuie să fie corespunzătoare unei utilizări alimentare (adeseori ele sunt mai ieftine decât produsele de menaj)
  • apa trebuie să fie potabilă. este foarte bine dacă există apă caldă
  • pentru lubrifierea elementelor mobile, nu se utilizează decât ulei de calitate alimentară
 1. Riscurile fizice: fragmente de fire de păr sau altele, sticlă, metal, hârtie, ambalajeneigienizate. Riscurile fizice au la origine materiale de proastă calitate (un filtru ruginit și găurit) sau o destinație greșită. Înainte de întrebuinţare, trebuie verificată starea materialului pentru a evita toate resturile sau praful; după filtrare se acoperă întotdeauna mierea, și dacă este necesar se procedează la o a doua filtrare. Ambalajele Trebuie Sa fie curate, înprealabilspălateșiuscate; 

Articole similare