Publică un anunț
piatasud.md

În Portul Internațional „Giurgiulești” s-au făcut investiții de 74,2 mln de dolari

În Portul Internațional „Giurgiulești” s-au făcut investiții de 74,2 mln de dolari

Valoarea totală a investițiilor în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia, conform situației din 30 iunie, a constituit 74,2 milioane de dolari, conform unui raport al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), transmite MOLDPRES.

Potrivit raportului, în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” sunt înregistrați 51 de rezidenți, iar în primele șase luni ale anului curent au mai fost înregistrați doi rezidenți. Din 79 de autorizații valabile la 30 iunie 2020, 31 au fost eliberate în domeniul comerțului en-gros, 27 – prestare de servicii, 10 – activitate de transport, 4 – construcții, 7 – alte genuri de activitate. În același timp, la finele semestru I, numărul angajaților rezidenți ce activează pe teritoriul potului a constituit 511 persoane sau cu 16% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

„În contextul crizei pandemice, pe parcursul primului semestru în Portul Internațional au acostat și au fost deservite 181 diverse tipuri de nave sau cu 30% mai puțin decât în semestru I a anului 2019. În această perioadă, prin intermediul terminalelor fluviale au fost transbordate 696,5 mii tone de mărfuri.

În același timp, în 6 luni ale anului 2020, valoarea comerțului angro realizat în port a constituit 3,4 mlrd lei sau cu 117,3% mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2019”, indică documentul.

De asemenea, în perioada de raportare, rezidenților le-au fost oferite, de către operatorul Portului Internațional, servicii portuare în valoare de 84,02 mln de  lei, inclusiv, servicii de arendă în sumă de 12,5 mln de lei. Printre alte genuri de activitate pot fi evidențiate activitatea de transportare – 30,4 mln de lei, servicii portuare – 43,3 mln de lei.

Conform raportului realizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, circa 26,2% din volumul producției cerealiere exportate din Republica Moldova în semestrul I, s-a exportat prin intermediul Portului Internațional, înregistrându-se o creștere a ponderii față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 2,56 puncte procentuale. Peste 85,7% din volumul uleiului vegetal exportat în semestrul I, a fost realizată pe cale maritimă prin port, cu o creștere a ponderii față de semestrul I 2019 de circa 2,75 puncte procentuale.

Totodată, potrivit raportului, defalcările la bugetul public național sub formă de taxe și impozite achitate de rezidenții portului au înregistrat o creștere cu 29,9%.

Portul Internațional Liber „Giurgiulești” are statut de port internațional până în anul 2030. Grație amplasării sale pe Dunărea de Jos, cu adâncimi disponibile ale apei de până la șapte metri, portul este capabil să primească atât nave fluviale, cât și nave maritime.

Articole similare