Publică un anunț
piatasud.md

Indemnizațiile oferite șomerilor de ANOFM devin neimpozabile

Indemnizațiile oferite șomerilor de ANOFM devin neimpozabile
© sursa foto: noi.md

Indemnizațiile acordate persoanelor fizice de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru promovarea angajării șomerilor prin măsura stimulării mobilității forței de muncă vor fi considerate venituri neimpozabile, transmite Monitorul Fiscal.

Legea nr. 352 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) a fost publicată în MO din 31 decembrie, iar prevederile acesteia vor fi puse în aplicare din 31 ianuarie 2023.

Astfel, art. 20 din Codul fiscal, ce prevede sursele de venit neimpozabile, a fost completat cu un punct ce stabilește că indemnizația unică de încadrare, de care beneficiază șomerul care se angajează, în bază de contract individual de muncă, într-o altă localitate decât cea în care locuiește efectiv, selectată de subdiviziunea teritorială a ANOFM, nu va fi impozitată.

O serie de modificări au fost operate și în Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Astfel, bursa lunară acordată șomerilor înmatriculați la cursurile de formare profesională va fi majorată de la 15% până la 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

De bursă lunară neimpozabilă în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent va beneficia și șomerul antrenat în instruirea la locul de muncă (șomer-cursant), precum și cel aflat în stagiu profesional (șomer-stagiar).

Totodată, în cazul direcționării șomerului pentru certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală în altă localitate decât cea în care locuiește, acestuia i se acoperă cheltuielile de transport.

În același timp, a fost redus de la 18 luni la 12 luni termenul de angajare și păstrare a locului de munci de către angajatori în cadrul măsurii de subvenționate a creării/ adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, în scopul sporirii atractivității acestei măsuri de ocupare a forței de muncă.

Mai multe modificări au fost operate la modul de subvenționare a afacerii proprii și a proiectelor de inițiative locale. Astfel, cheltuielile pentru inițierea afacerii, estimate de șomer, vor fi compensate de ANOFM la nivel de 80% (la momentul actual – 50%) dar nu mai mult de 20 salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent (față de 10 salarii prevăzute la momentul de față). Totodată, urmează a fi instituit și un Comitet de evaluare a proiectelor la nivel local.

Articole similare