Publică un anunț
piatasud.md

La Cahul v-a fi extinsă rețeaua de canalizare cu 35 km. Primăria așteaptă oferte pentru lucrări

La Cahul v-a fi extinsă rețeaua de canalizare cu 35 km. Primăria așteaptă oferte pentru lucrări

A fost anunțată licitația internațională privind reabilitarea/construcția Rețelelor Urbane de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul. 

Finanțarea lucrărilor este asigurată de banca germană KfW în cadrul Proiectului Alimentare cu Apă și Canalizare în Cahul. Licitația este compusă din 2 loturi:

Lot 1: Alimentare cu apă

  • Conducta de aducțiune din fontă ductilă, DN 500 pentru 8,2 km, inclusiv structuri adiacente, două  traversări de drum și o  traversare de cale ferată;
  • Reabilitarea sistemului de distribuție a apei Cahul până la 6 km (de la DN 200 până la DN 500, HDPE și DI);
  • Sistem SCADA pentru întregul sistem de alimentare cu apă Cahul;

Lot 2: Canalizare

  • Reabilitarea sistemului de colectare AU Cahul pentru aproximativ 4 km (DN 250 și DN 300 din PPHM, clasa SN10);
  • Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate existente Nord și Principală (200 m3/h și respectiv 490 m3/h);
  • Extinderea sistemului de colectare AU Cahul pentru aproximativ 35 km (DN 200 și DN 300, clasa SN10) (incluzând, printre altele, aproximativ 2 100 de conexiuni noi la canalizare, 6 stații noi prefabricate de pompare a apelor uzate);
  • Instruire, punere în funcțiune.

Lucrările trebuie să respecte în totalitate reglementările naționale și urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni, urmate de o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Ofertanții trebuie să liciteze pentru ambele loturi; trebuie semnat un singur contract de lucrări pentru lucrările din cadrul acestei achiziții. Lista de lucrări de mai sus poate fi modificată în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Licitarea va fi efectuată prin intermediul procedurii de licitație competitivă internațională cu calificarea specificată în Ghidurile KfW pentru Achiziționarea de Bunuri, Lucrări și Servicii Asociate în Cooperarea Financiară cu Țările Partenere Martie 2021.

Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la: Primăria Cahul, în atenția: Dl. Nicolae Dandișprimariacahul@gmail.com. Toate e-mailurile trebuie copiate către: jan.vogt@fwt.fichtner.de

Un set complet de documente de ofertare este disponibil pentru Ofertanții interesați în format electronic, la o cerere scrisă adresată persoanelor de contact menționate mai sus.

Termenul prezentării ofertelor: 20 Iulie 2021, 12:00 h ora din Moldova (UTC +2:00 h).

Documentele de calificare și ofertele trebuie să fie livrate la adresa indicată în clauza ITB 22.1 a documentului de ofertare la sau înainte de 20 iulie 2021 12:00. Documentul de calificare și ofertele întârziate vor fi respinse.

În prima sesiune publică, numai documentele de calificare vor fi deschise în prezența reprezentanților desemnați ai ofertanților. În cea de-a doua sesiune publică vor fi deschise numai Ofertele acelor Ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare.

Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de licitare.

O întâlnire pre-licitare va avea loc la 15 iunie 2021, ora 10:00 la Primăria Cahul. Se va organiza o vizită la fața locului efectuată de Angajator; se va stabili un concept de sănătate adecvat cu privire la COVID-19. Participarea virtuală la întâlnire va fi posibilă; o vizită virtuală la fața locului nu este fezabilă.

A.O. Cahul „2030” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru Raionul Cahul”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ.

Articole similare