Publică un anunț
piatasud.md

Locuitorii satului Cotihana vor fi aprovizionați cu apă

Locuitorii satului Cotihana vor fi aprovizionați cu apă

Locuitorii satului Cotihana, din raionul Cahul, vor fi aprovizionați cu apă. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de Hotărâre ce prevede schimbul de teren din fondul silvic, cu suprafața de 0,7 ha, proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Mediului, amplasat în extravilanul sat. Cotihana, mun. Cahul, cu terenul proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale de nivel întâi.

Prin intermediul proiectului „Alimentarea cu apă şi canalizare în raionul Cahul”, finanțat de Guvernul German şi Uniunea Europeană, prin intermediul Băncii germane KfW, este preconizată extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Cotihana, cu branşarea acesteia la rețeaua publică de alimentare cu apă a municipiul Cahul.

Acordul de implementare a grantului și Proiectului „UE pentru Moldova: Apă curată pentru Cahul”, în valoare de 10 milioane euro (grant), destinat reabilitării și extinderii infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare în regiunea Cahul din sudul Republicii Moldova a fost semnat în anul 2020. 

Articole similare