Publică un anunț
piatasud.md

Lucrările de reconstrucție și modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni au fost finalizate

Lucrările de reconstrucție și modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni au fost finalizate

Lucrările de reconstrucție și modernizare a stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni au fost finalizate cu succes. Acestea au demarat în luna februarie a anului trecut și au un cost total de circa 46 de milioane de lei, dintre care circa 33 de milioane au fost alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar celelalte 13 milioane de lei au fost acoperite din contul contribuției Consiliului Raional Căușeni. Actualmente, stația de epurare a apelor uzate din Căușeni se află în proces de testare. Urmează ca, în timpul apropiat, aceasta să fie dată în exploatare și pusă în funcțiune.

Renovarea stației de epurare a apelor uzate din Căușeni, a doua de acest fel în republică, după bio tehnologiile de tratare și epurare inovative utilizate, a fost posibilă grație investițiilor majore din bugetul de stat, realizate prin intermediul proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.

Pentru a verifica starea de lucruri la obiectul reconstruit, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Olga Gorban, împreună cu câțiva angajați din cadrul instituției au efectuat, recent, o vizită de monitorizare la stația de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni. Vizita a avut loc inclusiv în contextul în care s-a întrunit, în cadrul primei sale ședințe, comisia de recepție la terminarea lucrărilor. 

Comisia de recepție, serviciile deconcentrate din teritoriu, reprezentanții antreprenorului și alte părți implicate în procesul de implementare a măsurii investiționale au verificat executarea lucrărilor, au discutat pe marginea documentației tehnice și avizelor necesare de a fi obținute de la organele de control. De asemenea, au examinat, pas cu pas, îndeplinirea cerințelor contractului de antrepriză și respectarea reglementărilor specifice, a exigențelor esențiale în construcții și au verificat termenele și calitatea definitivării lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor și executant, precum și în documentația anexată la contract. 

Prin consens, a fost stabilită data de 6 iulie curent ca termen final pentru încheierea recepției la terminarea lucrărilor. Ulterior, directorul ADR Sud și ceilalți participanți la ședință au inspectat vizual obiectul. La fața locului, membrii comisiei de recepție și reprezentanții ADR Sud au constatat că antreprenorul SRL “IZODROM GAZ” și-a îndeplinit pe deplin angajamentele. Ca urmare a investițiilor făcute, stația de epurare a apelor uzate din Căușeni este complet automatizată și tratează, la moment, apele uzate care vin de la 60% din locuitorii orașului.

Deși nu a fost dată încă oficial în exploatare, timp de aproape două luni stația de tratare funcționează deja în regim de testare și la o capacitate de 1200 de metri cubi din capacitatea totală de 2400 metri cubi de care aceasta dispune. 

Zilnic, responsabilii din cadrul întreprinderii “Apă Canal Căușeni”, în gestiunea căreia va fi transmisă stația de epurare, prelevează probe de apă la ieșire, după procesarea și tratarea biologică a apelor uzate, și spun că acestea înregistrează indici microbilologici foarte buni. Datorită metodologiei utilizate, stația nu emană miros, nu produce zgomot și nu poluează mediul. În urma modernizării, stația de epurare dispune de  posibilitatea de a oferi servicii de deservire a altor opt instalații de epurare din raza raionului Căușeni.

Reconstrucţia acestei staţii de epurare, precum şi reabilitarea sistemului de canalizare din oraş va contribui la reducerea deversărilor de ape uzate epurate insuficient și protecţia mediului înconjurător, va performa serviciul operaţional privind exploatarea sistemului de tratare şi distribuire a apei potabile către populaţie.

În acest sens, Olga Gorban, director ADR Sud, menționează următoarele: “Se poate spune fără a greși că ”apa înseamnă viață”. Este o condiție prealabilă pentru viața omului, precum și o resursă indispensabilă pentru economie. De asemenea, apa joacă un rol fundamental în ciclul de reglementare a climei. Toți depindem de natură pentru alimentele, aerul, apa, energia și materiile prime. Natura și biodiversitatea fac posibilă viața, oferă beneficii sociale și de sănătate și, nu în ultimul rând, sunt baza economiei noastre. Ecosistemele sănătoase ne pot ajuta să facem față impactului schimbărilor climatice. Cu toate acestea, ecosistemele naturale și serviciile lor vitale sunt supuse presiunii exercitate de extinderea urbană, agricultura intensivă, poluarea și schimbările climatice. Ținând cont de acest fapt, problematica protecției mediului și a gestionării resurselor de apă este stringentă și în atenția permanentă a ministerului de resort și a ADR Sud, noi fiind preocupați să implementăm cât mai multe proiecte de felul celui de la Căușeni și în celelalte raioane, pentru a preveni astfel degradarea mediului înconjurător și a calității resurselor de apă”.

Menționăm, că reconstrucția stației de tratare din Căușeni face parte din proiectul investițional „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni” și reprezintă a doua etapă de implementare a acestuia. În cadrul primei etape, a fost construită rețeaua de canalizare în sectorul Valul lui Traian din orașul Căușeni, pe o lungime de 8,9 km, cu un cost de 8,4 milioane de lei. 

În perspectivă, se prevede extinderea serviciilor de deservire a instalațiilor de epurare și de evacuare a apelor uzate oferite de Întreprinderea „Apă Canal Căușeni” în localitățile rurale din raionul Căușeni, fapt care va permite regionalizarea serviciilor publice și consolidarea parteneriatului dintre serviciul municipal de epurare a apelor uzate și autoritățile publice din comunitățile raionului Căușeni.

Articole similare