Publică un anunț
piatasud.md

Mai multe oraşe din ţară vor primi finanţare pentru proiecte de revitalizare

Mai multe oraşe din ţară vor primi finanţare pentru proiecte de revitalizare

MIDR a lansat un concurs pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor, iar termenul limită de depunere a cererilor complete de finanțare este 21 martie 2023.

Potrivit instituţiei, este vorba de proiectele propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție: Conectivitate și mobilitate urbană; Competitivitatea și susținerea activităților economice; Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice.

„Sunt eligibili pentru a depune Cererile de finanțare aplicanții ai căror Note conceptuale au promovat etapa anterioara”, explică MIDR.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională, a anunțat în noiembrie2022 lansarea concursului de proiecte pentru dezvoltare urbană, destinat orașelor poli de creștere – Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul și autorităților administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană. Scopul Concursului constă în accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a celor poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale din vecinătate.

Articole similare