Publică un anunț
piatasud.md

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a OMF Manta, raionul Cahul

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a OMF Manta, raionul Cahul

La finele lunii august, Consiliul raional Cahul anunță o procedură de achiziții publice sub forma de Cerere a ofertei de prețuri, cu valoarea estimată de circa 1,64 mil lei fără TVA pentru achiziția a lucrărilor de reparație la 3 Centre de Sănătate din raion: Centrele de sănătate Crihana Veche, Manta si Pelinei.

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu Trend-Construct SRL, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna decembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

CITEȘTE ȘI: Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT

În cadrul vizitelor de monitorizare  la data de 02.11.2022 și 03.11.2022, la OMF Manta lucrările erau în  proces de executare, și anume se desfășurau: lucrări de desfacere a pardoselilor; lucrări de desfacere a tavanului, etc (vezi pozele din anexa 1) iar la OMF Pelinei  se executau lucrările placare a pardoselii  prin turnarea  betonului  și deja  era demontată oala de pe acoperiș.

La data de 05.01.2023, urmare a altei vizite de verificare de către membrii grupului de monitorizare,  în cadrul OMF Manta  au fost finisate lucrările de reparație însă au fost observate câteva neconformități, și anume:

–  A fost reparat  blocul sanitar, pereții au fost acoperiți cu ghipsocarton, placarea  pereților  și podelei cu gresie. Calitatea gresiei de pe pereți este   joasă, unele aveau defecte vizibile.

– A fost efectuate lucrările de finisare exterioară a clădirii prin tencuire și termoizolare, însa stratul de tencuială aplicat este foarte subțire.

– Tavanul  executat din ghiposcarton, ce contravine caietului de sarcini.

 – A fost construit sistemul de canalizare exterioară , însa pe lângă acesta  nu a fost  amenajat  teritoriul.

– În procesul de studiere a caietului de sarcini pentru reparațiile OMF Manta, s-a constatat că acesta nu este  aprobat de superiorii în funcție, nu este înregistrat în Registre, lipsește data întocmirii, lipsește funcția persoanei care a întocmit caietul de sarcini, foile din caietul de sarcini nu sunt numerotate și nu sunt semnate de executor.

În urma monitorizărilor, achizițiilor selectate,  membrii grupului au observat că la unele din achiziții, nu a fost planificată eficient reparația. 

De asemenea în urma discuțiilor la fața locului, șefii OMF,  au comunicat  că nu au fost consultații cu angajații OMF în prealabil, pentru a se expune pe necesitățile reparațiilor,  și nici nu i-au fost aduse la cunoștință  caietele de sarcini în baza cărora au fost efectuate lucrările, cu toate că la finalizare  li s-a propus să semneze actul final (procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor executate). 

Principalele concluzii sunt:

 1. Caietul de sarcini pentru lucrări nu este înregistrat în Registru de Entități, lipsește numărul și data întocmirii, foile nu sunt numerotate, nu sunt semnate de executor, lipsesc ștampile. Caietul de sarcini nu este aprobat de superiorul de funcție. Persoana care a întocmit caietul de sarcini nu indică funcția pe care o deține.
 2. Procedurile de achiziții publice pentru executarea lucrărilor sunt planificate  fără a se ține cont de anumite standarde sau alte  aspecte importante, fără consultarea cu beneficiarul direct care poate contribui la determinarea  priorităților  unor lucrări față de altele; 
 3. Se necesită un controlul eficient din partea autorităților contractante privind executarea lucrărilor;
 4. Lipsa din partea societății  civile a unor de pârghii  de influență și sistare a procesului de executare  neconforme a lucrărilor. 
 5. Autoritatea responsabilă de întocmirea caietului de sarcini în cazul când a fost prevăzut construcția sistemului de canalizare nu a coordonat cu serviciile abilitate amplasarea în teren a haznalei pentru acumularea apelor reziduale, cu respectarea zonei de protecție de la fântâna publică.

Grupul de lucru vine cu un șir de recomandări:

   Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor informațiilor despre  achiziții publice pe paginile web; 

 1. Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
 2. Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanţilor societăţii civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea eficientă a executării lucrărilor;
 3. Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
 4. Părțile contractante să asigure executarea întocmai a  prevederilor  caietului de sarcini;
 5. Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor;
 6. Autoritatea responsabilă de elaborarea caietului de sarcini să consulte serviciile abilitate amplasarea în teren a sistemelor de canalizare pentru stabilirea zonei de protecție.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare