Subscribe la telegramul nostru
Telegram

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a str. L. Tolstoi din Cahul

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a str. L. Tolstoi din Cahul

În luna iulie a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor de reparație a unui sector al str. L. Tolstoi din mun. Cahul. 

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu ÎM CRDSL Cahul, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna noiembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

În urma  vizitelor  de monitorizare  a acestui segment de drum,  membrii grupului au  constatat  câteva abateri   la executarea lucrărilor de reparație.  Astfel, la vizita din  data de 01.11.2022  lucrările de reparație erau deja finisate iar în urma verificărilor, s-au observat următoarele neconformități:

 • Nu au fost identificate să fi fost montate anume  17 de indicatoare rutiere și  nu a fost finisată executarea marcajului rutier;
 • Nu au fost realizate  lucrările de asfaltare calitativa și la drumurile laterale;
 • A fost  observat că  nu a fost restaurată porțiunea de trotuar de pietoni  vechi care a fost deteriorat, urmare  a montării bordurilor;
 • Nu  a fost observat să fie amenajat careva  gazon.

În urma monitorizărilor, achiziției selectate, membrii grupului  au observat că într-o oarecare măsură nu s-a executat  calitativ lucrările de reparație a segmentului de stradă. Astfel, grupul de monitorizare a ajuns la concluzia că:

 1. Procedurile de achiziții publice pentru executarea lucrărilor sunt planificate neținându-se cont de anumite standarde sau alte  aspecte importante.  
 2. Procedurile de achiziții publice sunt  limitate  prin aplicarea sau ajustarea unor  specificații tehnice neclare; 
 3. Controlul calității lucrărilor din partea autorităților este minimal;
 4. Societatea civilă nu este implicată suficient, în calitate de observator, la toate etapele de desfășurare a achizițiilor publice și la monitorizarea  executării lucrărilor.

Drept recomandări generale, grupul de monitorizare a achiziției propune: 

 1. Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor informațiilor despre  achiziții publice pe paginile web; 
 2. Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
 3. Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanților societății civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea  eficientă a executării lucrărilor;
 4. Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
 5. Părțile contractante să asigure executarea întocmai  a prevederilor  caietului de sarcini;
 6. Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare